Lyssna på sidan Lyssna

Hjälpmedel och rehabilitering

Behöver du rehabiliterande insatser i hemmet? Du kan få råd och stöd för en så självständig vardag som möjligt.

Genom kommunrehab kan du få tillgång till olika hjälpmedel. Det kan till exempel vara rullator om du har nedsatt balans eller svårt att gå. Du kan även ta kontakt med kommunrehab om du behöver bostadsanpassning.

Du kan få hjälp och råd av arbetsterapeut, sjukgymnast, rehabassistent eller hjälpmedelstekniker. På den här sidan kan du läsa mer om vad du kan få stöd med. Klicka på någon av rubrikerna för mer information. Kontakt till kommunrehab hittar du längst ned på sidan.

Om du behöver hjälpmedel i din vardag kan en arbetsterapeut eller sjukgymnast komma hem till dig och hjälpa dig bedöma och prova ut det du behöver. De följer också upp hur hjälpmedlet funkar för dig. Exempel på hjälpmedel är rullstol, rollator och toalettförhöjning. Men det kan också vara många andra saker.

De flesta hjälpmedel är sådana som du lånar och alltså ska lämna tillbaka. Men en del behöver du bekosta själv. Det kan till exempel vara duschstol, förhöjningsklossar och korg till rollatorn.

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas för att du som har varit sjuk eller skadad ska återfå så mycket som möjligt av din fysiska och psykiska förmåga.

Du kan också få lära dig att använda olika hjälpmedel för att kompensera förmågor som påverkats av sjukdomen eller skadan.

Om du har varit inlagd på sjukhus en tid och ska åka hem igen kan du få hjälp genom kommunens så kallade hemteam. Insatsen kallas trygg hemgång. I våra hemteam ingår bland annat hemtjänspersonal, arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterskor. Syftet med trygg hemgång är att ge dig de förutsättningar du behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Även om du har stora hjälpbehov kan hemteamet hjälpa dig att göra det möjligt att bo kvar i din bostad.

Genom trygg hemgång kan du få:

  • stöd direkt vid hemgången från sjukhuset,
  • träning i hemmet,
  • hjälp att ansöka om bostadsanpassning eller annat som kan underlätta en återgång till det vanliga livet.

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan få stöd i vardagen genom habilitering. Genom habilitering kan du och dina närstående får stöd och träning för att klara vardagen så bra som möjligt.

Det är kommunens arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor som stödjer och är delaktiga kring habiliteringen i vardagen. De kan vara med och stötta i många olika kommunala verksamheter, så som förskola, skola, daglig verksamhet, särskilt boende, hemtjänst och andra stödformer i det ordinära boendet.

Du kan också får hjälp med att ordna kontakt med Habiliteringscentrum när det finns behov och med att delta i samordnad vårdplanering.

Om du har en skada, sjukdom eller funktionsnedsättning som gör det svårt för dig i vardagen kan du få stöd av en arbetsterapeut. Det kan till exempel handla om att du har svårt att klä på dig, sköta den personliga hygienen eller göra vardagssysslor i hushållet.

Arbetsterapi handlar om att du - efter din egen förmåga - ska kunna bli så självständig som möjligt.

Arbetsterapeuten har ansvar för att bedömma och prova ut vilka hjälpmedel du behöver. De har också ansvar för att ge intyg som behövs för att få göra en bostadsanpassning.

Om du till exempel har en skada eller sjukdom som gjort att du fått svårare att röra dig, kan du få hjälp av en sjukgymnast ellet fysioterapeut.

Sjukgymnasten gör en bedömning av din rörelseförmåga och sätter ihop ett träningsprogram samt provar ut hjälpmedel. Det kan till exempel vara olika gånghjälpmedel eller träningshjälpmedel.

Målet är att du ska kunna röra dig och fungera så bra och självständigt som du kan i vardagen.

Stol med låsfunktion.

På 1177 vårdguidens hemsida Hjälpmedel 1177 Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vilket stöd du med en funktionsnedsättning kan få .

Kontakt

Kommunrehab, Sävsjö

0382-154 85

Telefontid:

Vardagar 8.00-9.00