Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla. På anslagstavlan publicerar vi anslagsbevis, tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser.

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en digital anslagstavla. Sävsjö kommun talar offentligt om när ett protokoll är justerat genom att anslå protokollet på anslagstavlan. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås, och gäller både för laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Läs mer om att överklaga beslut på savsjo.se.

Ärendelistor

På vår webbplats kan du hitta ärendelistor och mötestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och våra nämnder.

Ärendelistan för Höglandets överförmyndarnämnd kan du hitta på Vetlanda kommuns anslagstavla. Länk till annan webbplats.

 • Myndighetsnämnden, 30 augusti 2023

  Anslaget publicerades: 5 september 2023
  Anslaget avpubliceras: 26 september, 2023
  Förvaringsplats för protokollet: Myndighetsförvaltningen
Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser är olika former av offentliga meddelande från kommunen till allmänheten.

 • Kungörelse Granskning av ny översiktsplan för Sävsjö kommun

  Sävsjö kommun har tagit fram ett förslag till en ny översiktsplan för Sävsjö kommun. Översiktsplanen ska nu ut på granskning.
  Granskningen pågår 20 september till 20 november 2023 och under den perioden är det möjligt att lämna synpunkter på förslaget en sista gång innan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.Översiktsplanen består av planförslaget, en miljökonsekvensbeskrivning och en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen redovisar kommunen de synpunkter som kom in under samrådet och hur kommunen valt att hantera dessa.Översiktsplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
  savsjo.se/översiktsplan, i Kommunalhuset och på kommunens bibliotek.
  Synpunkter på förslaget till ny översiktsplan kan lämnas på följande sätt: - Fyll i synpunktsformuläret på webbplatsen. Du hittar översiktsplanen här: savsjo.se/översiktsplan
  - Skicka mejl till sambygg@savsjo.se, skriv översiktsplan i ämnesraden
  - Skriv dina synpunkter på den synpunktslapp som finns på kommunens bibliotek och i Kommunalhusets reception och lämna den till personalen.
  - Skicka brev till Sävsjö kommun, Djurgårdsgatan 1, 576 80 Sävsjö, märk kuvertet översiktsplan
  Sista dagen att lämna in synpunkter är 20 november 2023.Länk till Sävsjö kommuns förslag till översiktsplan (granskningsskedet)


 • Kommunfullmäktiges sammanträde 18 september 2023, kl. 18.30, Vallsjösalen kommunalhuset

  Välkommen!
Kommunen eller nämnden kan utses av länsstyrelsen, domstol eller annan myndighet att vara aktförvarare. Aktförvaring innebär att kommunen förvarar handlingar som tillhör ett ärende i en samlad akt som allmänheten sedan kan ta del av.

Akterna finns i pappersform, om du vill ta del av handlingarna kom till Kommunalhuset i Sävsjö eller kontakta kansliet om du har frågor på kommun@savsjo.se.

 

Söker du fler protokoll?

På vår webbplats kan du också hitta protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och våra nämnder.

Protokollen för Höglandets överförmyndarnämnd förvaras hos överförmyndarkansliet i Vetlanda. Mejla overformyndare@hoglandet.se eller ring 0383-971 72 för mer information.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.