Lyssna på sidan Lyssna

Har du en idé till en naturvårdssatsning?

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett statligt bidrag med syfte att skydda naturen, göra den tillgänglig för alla samt stimulera långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang. Satsningen ska främja naturvårdsprojekt som bygger på lokala initiativen och delaktighet.

Projekt kan initieras och drivas av lokala akrörer, till exempel föreningar, företag, markägare och privatpersoner även om det är en kommun som ansöker om bidrag. Du kan ta initiativ till projekt, finansiera delar av projekt, själva delta och skapa nätverk mellen de partner som vill medverka.

Om du har en projektidé kontakta Linda Ståhlgren, LONA-ansvarig i Sävsjö kommun.

Ansökningar görs i LONA-tjänsten på adress http://lona.naturvardsverket.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Endast kommunen kan ansöka om och vara mottagare av LONA-bidrag (1-2 §§ LONA förordningen). Kommunen är huvudman för samtliga åtgärder kommunen ansöker bidrag för. En/flera lokala aktörer kan ta initiativ till - och efter överenskommelse med kommunen - även driva projekt. Det är alltid kommunen som ansvarar rättsligt och ekonomiskt för att genomföra och redovisa projekten. Det gäller även om ett projekt drivs av föreningar, markägare eller privatpersoner.

Ett projekt bör som längst vara fyra år. Kommunen ska senast den 1 mars varje år (beslutåret undantag) lämna in en verksamhetsrapport för de åtgärder som utförts under föregående kalenderår.Efter projektets slutdatum har kommunen tre månader på sig att slutrapportera projektet till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Odengatan 55
576 80 Sävsjö

Hållbarhetsstrateg

Linda Ståhlgren

0382-154 16