Lyssna på sidan Lyssna

Kommunala pensionärsrådet

I det kommunala pensionärsrådet finns företrädare för kommunala nämnder, kommunstyrelsen och olika pensionärsorganisationer.

Det kommunala pensionärsrådet är till för dialog och samverkan mellan pensionärsorganisationer och politiker. Pensionärsrådet sammanträder som regel fyra gånger per år.

Rådets verksamhet syftar till:

 • Att förstärka pensionärsorganisationernas inflytande i frågor som rör äldre.
 • Att verka för att pensionärernas frågor tas med i nämndernas verksamhetsplanering.
 • Att initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar.
 • Att vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna.

Läs reglementet för kommunala rådet för pensionärsfrågor (länk till webbsida för reglementen savsjo.se)

Representanter i rådet

Ordförande är Gunnel Lundgren, Kristdemokraterna. För att se politiska representanter från Sävsjö kommun i råden, se lista i vårt förtroendemannasystem (extern länk). Länk till annan webbplats.

Ledmöter och ersättare i rådet från föreningar

 1. Kjell Wegeborn, ledamot, PRO.
 2. Sara Granklint, ledamot, SPF Orion.
 3. Bennie Gustafsson, ersättare, PRO.
 4. Marita Molin, ersättare, PRO.
 5. Lars Ejert Steifeldt, ledamot, SPF Orion.
 6. Gösta Axelsson, ledamot, SPF.
 7. Siv Grönwald, ersättare, SPF Orion.
 8. Anne-Charlotte Rydén, ersättare, SPF.

Mötestider 2024

 • 21 mars
 • 30 maj
 • 19 september
 • 7 november

Protokoll

Kontakt

Socialchef

Linda Björk Funktionsbrevlåda socialförvaltningen

0382-154 60 Socialförvaltningens växel

0382-152 00 Sävsjö kommuns huvudväxel

Socialförvaltningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö