Lyssna på sidan Lyssna

Hälso- och sjukvård

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras av Hälso- och sjukvårdslagen 18 §. Kommunnen har ansvar till och med sjuksköterskenivå i särskilda boendeformer och i dagverksamhet inom vård och omsorg. Läkarinsatsen är landstingets ansvar. Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser. De kan delegera till annan personal att utföra insatser. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Kväll och natt finns en ambulerande sjuksköterska i tjänst i kommunen.

Kontakt

Socialförvaltningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Emma Fagerberg
0382-154 88