Lyssna på sidan Lyssna

Myndighetsnämnden

Nämndens uppdrag

Myndighetsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheterna inom miljö- och byggförvaltningen.

I verksamheten ingår bland annat översikts- och detaljplanering,
lantmäteri- och bygglovsverksamhet, tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, utveckling och förvaltande av geografiska informationssystem (GIS).

Myndighetsnämndens reglemente. Länk till annan webbplats.

Ledamöter och ersättare

Ordförande för myndighetsnämnden är Sten-Åke Claesson från Centerpartiet. Det finns 7 ledamöter och 7 ersättare i myndighetsnämnden.

Lista på ledamöter i myndighetsnämnden Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum 2022

Beredning- och beslutssammanträden

 • 26 Januari
 • 2 Mars
 • 6 April
 • 18 Maj
 • 29 Juni
 • 24 Augusti
 • 21 september
 • 19 Oktober
 • 16 November
 • 14 December

Myndighetsnämnden sammanträder onsdagar klockan 13.00. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Myndighetsnämndens sammanträde den 15 december

Ärendelista inför sammanträde med myndighetsnämnden den 26 januari 2022, klockan 13.00.

Plats: Digitalt via Teams

 1. Närvaro
 2. Anmälan om eventuellt jäv vid sammanträde
 3. Val av justerare
 4. Godkännande av ärendelistan
 5. Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokal
 6. Förslag till beslut om upphävande av användarförbud av enskild avloppsanläggning
 7. Förslag till beslut om upphävande av användarförbud av enskild avloppsanläggning
 8. Förslag till beslut om upphävande av användarförbud av enskild avloppsanläggning
 9. Utdömmande av vite för användande av avloppsanläggning
 10. Utdömmande av vite för användande av avloppsanläggning
 11. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus
 12. Ansökan om nybyggnation av industrilokal/industribyggnad
 13. Ansökan om nybyggnation av förråd
 14. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning
 15. Myndighetsförvaltningens strategi för jordbruk
 16. Investering av möbler till Stadshotellet
 17. Internkontroll
 18. Redovisninga av delegationsbeslut
 19. Informationsärenden
 20. Ev. övriga ärenden


Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.