Lyssna på sidan Lyssna

Svenska flaggan som är blå med ett gult kors

Medborgarskapsceremoni

En medborgarskapsceremoni riktar sig till alla nya medborgare i Sverige. Kommuner ska enligt lag ordna ceremonier för att fira nya svenska medborgare och deras medborgarskap.

Inbjudan till medborgarskapsceremoni 6 juni 2023

I år bjuder vi in alla dem som har blivit svenska medborgare under föregående år till firande.

Sävsjö Camping tisdagen den 6 juni klockan 11.00 - 13.00.

Medborgarskapsceremonin 2023 anordnas i samband med nationaldagsfirande. På Sävsjö Camping firar vi med flagghissning, tal, musikunderhållning och fika.

Alla är välkomna att ta del i firandet den 6 juni 2023.

Sävsjö kommun bjuder dig som blivit svensk medborgare på fika. Inbjudan som skickas ut med post fungerar som fikakupong. För andra finns fika att köpa.

Vi välkomnar 141 nya medborgare i Sävsjö kommun som har fått svensk medborgarskap under 2022. Våra nya medborgare kommer från 26 länder, bland annat från Syrien, Afganistan, Somalia, Tyskland, Eritrea och andra länder.

Alla som har blivit svenska medborgare 2022 och är bosatta i Sävsjö kommun får ett minnesblad per post skickat hem efter medborgarskapsceremoni.

Vad är en medborgarskapsceremoni?

Från och med 2015 är det lag att kommuner ska hålla ceremonier för att välkomna nya svenska medborgare. En medborgarskapsceremoni ska få alla nya svenska medborgare att känna sig inkluderade i det svenska samhället. Sävsjö kommun håller i medborgarceremonin i samband med Sveriges nationaldag den 6 juni.

Medborgarskapsceremonin, som blivit en uppskattad tradition, innehåller tal, sång, musik och fika. Ceremonin avslutas med Sveriges nationaldagsfirande. De nyblivna svenska medborgarna får även ett officiellt minnesblad som delas ut av kommunens politiker. Det är utvecklingsavdelningen som fått i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra ceremonin.

Information om vilka som blivit svenska medborgare får kommunen från Skatteverkets folkbokföring. Läs mer på webbplatsen för Sveriges kommuner och regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

Medborgarskapets betydelse

Medborgarskapet är viktigt för människans känsla av samhörighet och delaktighet. Ceremonin ska förmedla ett budskap om att det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan medborgaren och staten, att medborgarskapet innebär friheter och rättigheter men också skyldigheter, samt att medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige.