Lyssna på sidan Lyssna

Missbruk och beroende

Missbruksenheten stöttar och behandlar

Missbruksenhetens öppenvård vänder sig i första hand till dig som är över 18 år, men du är alltid välkommen att kontakta oss även om du eller den det gäller är under 18 år.

TIll oss kan du göra en anmälan om du ser att en människa genom sitt riskbruk, missbruk, beroende eller på annat sätt far illa. Anmälan utgör en signal till socialtjänsten om att det kan finnas ett behov av stöd och/eller behandling.

Du kan vara anonym när du ringer. All vår verksamhet lyder under lagar om sekretss och tystnadsplikt.

Missbruksenhetens öppenvården kan erbjuda olika stödinsatser. Läs gärna mer om Sävsjö kommuns öppenvård - stöd vid riskbruk, missbruk och beroende Pdf, 1.2 MB.

På följande länkar kommer du till sidor där du kan läsa mer om missbruk, riskbruk och beroende och hur man kan få hjälp.

 • Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), sprider kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och andra droger i samhället. Besök gärna deras hemsida can.se Länk till annan webbplats. för att läsa mer.
 • Spelberoendegruppen är en ideell riksorganisation som hjälper spelberoende och anhöriga via självhjälpsgrupper. Besök gärna deras webbplats spelberoendegruppen.com Länk till annan webbplats. för att läsa mer.
 • Alkoholhjälpen.se Länk till annan webbplats..se erbjuder anonymt och kostnadsfritt stöd för dig som har funderingar kring ditt eget drickande eller som är orolig för någon i din närhet.
 • Besök gärna Vårdguiden - alkohol och tobak Länk till annan webbplats. för att få koll på din alkoholvanor.
 • Stödlinjen är en nationell stödinsats för personer som spelar om pengar, samt stöd deras anhöriga. Besök gärna deras hemsida stödlinjen.se Länk till annan webbplats. för att läsa mer.
 • Spelprevention.se Länk till annan webbplats. vänder sig till dig som arbetar med att förebygga spelproblem. Här hittar du kunskap om spelproblem och vägledning kring hur problemen kan förebyggas.
 • Cannabishjälpen är en plats för alla som berörs av cannabis. Oavsett om du själv röker ibland, har stora bekymmer med cannabis, är anhörig eller möter de som röker i ditt arbete och vill hjälpa, är cannabishjälpen en sida där du kan hitta relevanta fakta. Du kan även ställa frågor samt hitta professionellt stöd och behandling ifall du vill ha hjälp att sluta röka. Besök gärna deras hemsida cannabishjalpen.se Länk till annan webbplats.

TIll missbruksenheten har du möjlighet att komma för rådgivning i frågor runt riskbruk, missbruk eller beroende. Du träffar då en handläggare eller behandlare upp till fem gånger. Inget i denna kontakt dokumenters och du kan vara anonym. Dessa samtal kan ske över telefon om önskemål finns.

Behandling i öppenvård

Behöver du en längre kontakt ansöker du på missbruksenheten om stöd enligt socialtjänstlagen. Du får då träffa en socialsekreterare som tillsammans med dig kartlägger dina behov. Utredningen som därefter görs ligger sedan till grund för planeringen av den insats som du är i behov av.

 • MI (motiverande samtal) - samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.
 • Återfallspreventition - psykosocial behandling med syfte att öka klientens färdigheter att hantera missbruk eller beroende.
 • MET - motivationshöjande behandling.
 • R-ACT - målinriktat arbete som syftar till att samordna alla insatser.
 • Antabusdelning - har du Antabus utskriven kan du få den delad på missbruksenheten.
 • Drogtester - möjlighet finns att lämna drogtest på missbruksenheten. Detta kan vara en viktig del i behandlingen mot drogfrihet.
 • CRAFT - ett strukturerat program som vänder sig till dig som lever nära en person med riskbruk, missbruk eller beroendeproblematik. CRAFT är ett evidensbaserat program inriktad på att stödja och vägleda anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik.

Alla insatser ska så långt som möjligt genomföras på frivillig väg. I särskilt allvarliga fall kan dock socialtjänsten ha en skyldighet att ingripa utan samtycke enlig lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Här kan du läsa om Missbruksvård -LVM Länk till annan webbplats.

Missbruksenheten MoA samarbetar med Beroendemottagningen Länssjukhuset Ryhov vid läkemedelsassisterad underhållsbehandling (LARO).
När du har behov av insatser från både kommunens socialtjänst och landstingets hälso- och sjukvård ska kommunen tillsammans med landstinget och dig upprätta en individuell plan (SIP). Av den ska det framgå vilka insatser som behövs, vem som ansvarar för vad och vem som har det övergripande ansvaret.

Här kommer du till 1177 vårdguiens hemsida, Beroendemottagningen Länk till annan webbplats.

Vid riskbruk, missbruk eller beroende påverkas ofta närstående. Genom missbruksenhten kan du komma i kontakt med Sävsjö kommuns anhörigsamordnare och därigenom få stöd. Du kan läsa mer i menyn på denna sida.

Har du ansökt om en insats, men fått ett avslag? Då har du rätt att överklaga ett avslagsbeslut till Förvaltningsrätten. Hur du överklagar framgår av beslutet. Vill du ha hjälp med att utforma ditt överklagande, så är vi skyldiga att hjälpa dig med det.

Vi vill att våra verksamheter ska vara så bra som möjligt. Du har möjlighet att lämna klagomål, synpunkter eller idéer på verksamheten inom stöd och omsorg.

Kontakt

För besök hos socialförvaltningen, är du välkommen till Villagatan 12 i Sävsjö.

Öppettider för receptionen på Villagatan 12

Vardagar klockan 8.30 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00.

Socialförvaltningens växel

Du kan nå oss på telefon 0382-154 60.
Måndag - torsdag klockan 8.30 - 16.00
Fredag klockan 8.30 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00.

Telefontider för biståndshandläggare

Måndag till fredag klockan 08.00 - 09.30.

Besöksadress

Villagatan 12
576 36 Sävsjö.

Postadress

Socialförvaltningen
576 80 Sävsjö

Vid akuta situationer

Vid akuta situationer utanför ordinarie kontorstid kontaktas socialjour - som nås via larmnumret
112.