Lyssna på sidan Lyssna

Lämna medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Sävsjö kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige i frågor som rör kommunens verksamhet.

Vad får jag lämna förslag om?

Du kan lämna förslag om allt som kan röra kommuners verksamhet och frågor som kommunen ansvarar för. Förslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag.

Regler för medborgarförslag är:

  • Enskilda myndighetsärenden eller ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd kan inte hanteras som medborgarförslag.
  • Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat. Namnförtydligande, adress och telefonnummer skall vara med och du måste vara mantalsskriven i kommunen.
  • Ämnen av olika slag kan inte tas upp i samma medborgarförslag.
  • Ditt förslag måste behandla något som ligger inom kommunfullmäktiges beslutsrätt.
  • Beslut om ditt medborgarförslag ska fattas av kommunfullmäktige inom ett år från det att det lämnades in.

Så här gör du för att lämna medborgarförslag

  • Du kan lämna ditt medborgarförslag digitalt via vår e-tjänst.
  • Om du inte har bank-ID kan du lämna in ditt medborgarförslag genom att använda blankett för medborgarförslag Pdf, 519.3 kB.. Du lämnar in ditt medborgarförslag genom att antingen mejla ifylld blankett till kommun@savsjo.se eller posta till Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö.
  • Du kan även lämna ditt medborgarförslag till kommunfullmäktige vid deras sammanträde.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta kommunkansliet på telefonnummer 152 04, så hjälper vi gärna till med svaren.

Välkommen med just ditt förslag!

Läs kommunstyrelsens ordförandes tankar om medborgarförslag


E-tjänst lämna medborgarförslag Länk till annan webbplats.