Lyssna på sidan Lyssna

Etablering av solcellspark

Du som vill etablera en solcellspark i Sävsjö kommun ska först göra en lokaliseringsutredning och samråda med länsstyrelsen.

Godkänt samråd med länsstyrelsen

Innan du tar kontakt med kommunen, ska du ha påbörjat ett samråds- eller tillståndsförfarande med länsstyrelsen. Du måste få ett godkänt samråd med länsstyrelsen enligt miljöbalken eller tillstånd enligt samma lag. Först härefter kan du behöva ansöka om bygg- och marklov för etableringen hos kommunen.

Du kan läsa mer om etablering av solcellspark på länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Lämplig mark eller inte

Förutom samrådet med länsstyrelsen behöver du också göra en egen lokaliseringsutredning, det vill säga en utredning om var det är lämpligt att solcellsparken ska ligga. Lokaliseringsutredningen bör visa att vald plats är lämplig för en solcellspark utifrån påverkan på naturmiljön och anslutning till befintligt elnät. Om det gäller privatägd mark förutsätter vi att företaget har inlett en dialog med markägaren och att markägaren är positiv till etableringen. Gäller etableringen kommunalägd mark kommer vi i detta läge att ge dig ett skyndsamt svar, om vi kan tänka oss att låta företaget använda marken eller inte.

I detta skede välkomnar vi dig som vill etablera solcellspark att kontakta Sävsjö Näringslivs AB. Du kan då får lotsning och hjälp utifrån konceptet En väg in. Du kan se mer om hur du kan få hjälp och stöd på Sävsjö Näringslivs webbplats.