Lyssna på sidan Lyssna
Illustration av valsedlar, valkuvert och valurnor.

Val

Val till riksdag, kommun och region i Sverige sker var fjärde år. Du kan välja att förtidsrösta eller rösta på valdagen.

Allmänna val - val till riksdag, kommun och region

Sedan 1970 infaller val till riksdag, kommuner och regioner på samma dag i Sverige.

Den 11 september 2022 var det allmänna val i Sverige. Nästa allmänna val sker söndagen den 13 september 2026. Vallokalerna öppnar klockan 08.00 och stänger 20.00 enligt vallagen. Förtidsröstningen öppnar 18 dagar före valdagen.

Du kan läsa om hur valet fungerar på Valmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats. Valmyndigheten är ansvarig myndighet för planering och genomförandet av val i Sverige.

Val till Europaparlamentet

9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet (EU-val). EU-valet har en egen webbida.

På röstkortet som skickas hem till alla med rösträtt kan du se vilka val du har rösträtt i, och vilken vallokal du tillhör. Du kan bara rösta i din egen vallokal (den vallokal som står på ditt röstkort) på valdagen. Men du kan förtidsrösta innan valdagen eller i en förtidsröstningslokal som är öppen på valdagen. I Kulturhuset i Sävsjö kan du förtidsrösta även på valdagen.

Visste du att den rösträkning som sker på valnatten och på onsdagen efter valet är offentlig? Den är alltså öppen för allmänheten.

 

Vallokaler på valdagen den 11 september 2022
ValdistriktVallokalAdressÖppettider
Sävsjö, VallsjöKulturhuset, GalaxenMejensjögatan 2,
Sävsjö
Klockan 8.00–20.00
Sävsjö, LjungaKulturhuset, GalaxenMejensjögatan 2,
Sävsjö
Klockan 8.00–20.00
Sävsjö, SödraKulturhuset, GalaxenMejensjögatan 2,
Sävsjö
Klockan 8.00–20.00
VrigstadMatsalen i Vrigstad
skola
Slättsjövägen 2,
Vrigstad
Klockan 8.00-20.00
StockarydIOGT-NTO:s
föreningslokal
Järnvägsgatan 31,
Stockaryd
Klockan 8.00–20.00
RörvikRörviks skolaNygatan 2, RörvikKlockan 8.00–20.00

Du kan du förtidsrösta, det vill säga rösta innan valdagen var som helst i hela landet. Du kan även förtidsrösta på själva valdagen om du befinner dig långt ifrån din vallokal. Lokaler för förtidsröstning finns i varje kommun.

Ta med ditt röstkort och din ID-handling vid förtidsröstning.

Du som har svårt att ta dig till vallokalen på valdagen eller en lokal för förtidsröstning på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder kan få hjälp av ambulerande röstmottagare. De är utsedda röstmottagare som åker hem till dig och hjälper dig att rösta i ditt eget hem. De ambulerande röstmottagarna kommer även att besöka särskilda boenden i kommunen så att alla har möjlighet att rösta. Du kommer dock inte kunna boka ambulerande röstmottagare till eller på själva valdagen den 11 september.

Du som vill rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare bokar tid genom att ringa kommunens växel på 0382-152 00 eller mejla kommun@savsjo.se.

Vallagen reglerar hur val går till i Sverige. En nyhet i vallagen är att du som väljare ska få välja dina valsedlar utan insyn, det vill säga på en avskärmad plats. Detta kan innebära längre köer än tidigare. Väljare gör i ordning sin röst i enskildhet. Detta innebär att det bara är du själv som ska vara bakom valskärmen när du gör i ordning din röst. Om du behöver hjälp och stöd med att ta valsedlarna eller göra i ordning din röst så kan du be att en röstmottagare hjälper dig med detta. Du får också anlita någon annan person som hjälper dig. Röstmottagare är de personer som arbetar och sköter om vallokalerna och lokalerna för förtidsröstning.

Illustration av person i lila slöja och rosa kläder som håller i valsedlar bakom ett insynsskydd

Du har rösträtt till kommun- och regionsfullmäktige om du är:

  • Svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen och regionen och har fyllt 18 år senast på valdagen.
  • Medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen eller regionen.
  • Medborgare i något annat land än de som räknats upp, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • Svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige och har fyllt 18 år senast på valdagen.
  • Svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

Ta med en giltlig ID-handling, exempelvis pass eller körkort när du ska rösta i vallokal eller förtidsröstningslokal (vid förtidsröstning tar du även med ditt röstkort).

Om du saknar all typ av legitimation kan någon som känner dig, som i sin tur har legitimation, intyga din identitet. Den personen måste gå med dig till förtidsröstnings- eller vallokalen och visa sin legitimation. Om din legitimation gått ut, kan den eventuellt ändå användas. Det är upp till röstmottagaren att avgöra.

Kontakt

Kommunkansli

kansli@savsjo.se
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö