Lyssna på sidan Lyssna

Sotning och brandskyddskontroll

Får jag sota själv?

Du som fastighetsägare kan själv få ansvara för att sota i din fastighet, men enligt lagen måste du ansöka om tillstånd för att få sota själv. Beslut tas i varje enskilt fall. När kommunen ska behandla en ansökan tas det ställning till om sotningen kan utföras på ett tillförlitligt sätt. Det är räddningschefen som beslutar om du får sota själv. Du kan också ge en annan person eller företag uppdraget att utföra sotningen.

En förutsättning för att du ska få sota själv är att det inte finns några brister vid den tidigare brandskyddskontrollen. Du kan inte utföra brandskyddskontroll på egen hand. Den ska alltid utföras av kommunens entreprenör. Enligt de tidsintervaller som gäller behöver även följande ha genomgått brandskyddskontroll.

  • eldstäderna
  • rökkanalerna
  • imkanalerna.

Vilken kompetens behöver jag ha?

För att få tillåtelse att rengöra och sota din egen anläggning måste du styrka att du har tillräcklig kunskap för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Exempel på detta kan vara intyg från en genomgången kurs i egensotning eller yrkeserfarenhet inom området sotning och eldstäder.

Är det någon annan person som ska sota ska denne vara utbildad skorstensfejare. Är det ett annat sotningsföretag som ska rengöra ska detta vara ett företag med kompetent ledning.

Fram tills dess att kommunen har gett dig tillstånd om att sota själv kommer rengöringen att utföras av sotaren som kommunen har utsett. Tillstånd lämnas skriftligt till fastighetsägaren. Efter att kommunen lämnat tillståndet till fastighetsägaren är det den personen som ansvarar för att rengöringen görs.

Sävsjö kommuns taxor för rengöring och brandskyddskontroll fastställs varje år av kommunfullmäktige och baseras på sotningsindex som ges ut av Sveriges kommuner och landsting.

Kontakt

Räddningstjänsten

Mejensjögatan 6
576 80 Sävsjö

Tillförordnad ställföreträdande räddningschef

Mattias Wallsten
0382-155 55