Lyssna på sidan Lyssna
Bild på kommunhuset i Sävsjö i rött tegel med inslag av grönska

Politik och beslut

Politisk organisation

Den politiska organisationen i Sävsjö kommun består av kommunfullmäktige, en kommunstyrelse och sex nämnder.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet i kommunen och kan jämföras med kommunens "riksdag". Kommunfullmäktige beslutar även om hur nämndsorganisationen ser ut samt utser ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunstyrelsen och nämnder

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens "regering" som bereder ärenden åt kommunfullmäktige, verkställer kommunfullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi.

Utöver kommunstyrelsen finns i Sävsjö kommun sex nämnder. Varje nämnd har ett eller flera ansvarsområden som de fattar beslut om. Till sin hjälp har den politiska organisationen en förvaltningsorganisation med personal som ska utföra de uppgifter och uppdrag som politikerna har fattat beslut om. Sävsjö kommun har inga beredande organ till nämnder och styrelser, så kallade utskott. Istället hålls beredande sammanträden innan ett beslutsammanträde där hela nämnden eller styrelsen deltar.

Nämnder i Sävsjö kommun utöver kommunstyrelsen är:

  1. Barn- och utbildningsnämnden
  2. Socialnämnden
  3. Kultur- och fritidsnämnden
  4. Myndighetsnämnden
  5. Valnämnden
  6. Höglandets överförmyndarnämnd (gemensam nämnd)

Sök och kontakta politiker

I Sävsjö kommuns förtroendemannaregister Länk till annan webbplats. kan du söka fram och hitta mejladress till politiker i Sävsjö kommuns fullmäktige, nämnder och kommunala bolag. De flesta politiker har en kommunal mejladress, förnamn.efternamn@savsjo.se.

Vi kommer uppdatera förtroendemannaregistret med invalsordning inom kort.

Samverkan

Sävsjö kommun ingår sedan 2019 i en gemensam överförmyndarnämnd med kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö och Vetlanda. Den gemensamma nämnden heter Höglandets överförmyndarnämnd. I Vetlanda finner du det gemensamma överförmyndarkansliet.

Förutom den gemensamma överförmyndarnämnden ingår Sävsjö kommun i en rad olika samarbeten och förbund, exempelvis Höglandsförbundet och Höglandets samordningsförbund.

Råd

I Sävsjö kommun finns även antal samverkansråd. I råden deltar både förtroendevalda, representanter för föreningar och privatpersoner samt tjänstepersoner i Sävsjö kommun. Råden är till för att öka medborgarnas inflytande på de beslut som fattas och den verksamhet som bedrivs inom Sävsjö kommun.

Exempel på råd i Sävsjö kommun är:

  • Kommunala rådet för funktionshinderfrågor.
  • Kommunala rådet för pensionärsfrågor.
  • Hållbarhetsrådet.

Hittar du inte ett protokoll?

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett nämndsprotokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.


Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.