Lyssna på sidan Lyssna

Policy, riktlinjer och planer

Kommunen använder sig av de styrande dokumenten policy, riktlinjer och planer för att reglera verksamheten.

Allmänt

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Pdf, 1006.3 kB.
Lokala hälsoskyddsföreskrifter Pdf, 37.1 kB.
Riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 280.3 kB.

Bygga, bo och miljö

Avfallsplan (extern länk) Länk till annan webbplats.
Renhållningsföreskrifter med bilagor (extern länk) Länk till annan webbplats.
Avfallsföreskrifter (extern länk)  Länk till annan webbplats.
Riktlinjer för exploateringsavtal Pdf, 864.8 kB.
Gestaltningsprogram för Sävsjö stadskärna Pdf, 23.2 MB.
Riktlinjer för markanvisningsavtal Pdf, 334.1 kB.
Översiktsplan
Grönt hållbarhetsprogram Pdf, 2 MB.

Vägar och kommunikationer

Gång- och cykelplan Pdf, 22.3 MB.
Gång- och cykelplan, åtgärdsprogram Pdf, 12.5 MB.
Riktlinjer för drift och underhåll av enskilda vägar Pdf, 552.5 kB.

Kommun och politik

Utvecklingsstrategi 2020-2026 med sikt på 2030 Pdf, 6 MB.
Bilaga till utvecklingsstrategi: Fastställda utvecklingsområden 2020-2026 Pdf, 3.8 MB.
Alternativa driftsformer i Sävsjö kommun Pdf, 103.9 kB.
Kommunikationspolicy Pdf, 174 kB.
Dataskyddspolicy Pdf, 995.4 kB.
Upphandlingspolicy Pdf, 482.4 kB.
Riktlinjer för gåvor och uppvaktningar Pdf, 128.3 kB.

Kultur- och fritid

Biblioteksplan för 2020-2023 Pdf, 3.3 MB.
Riktlinje - offentlig konst för Sävsjö kommun Pdf, 441.4 kB.

Stöd och omsorg

Livslust hela livet - Äldreplan Pdf, 6.1 MB.

Trygghet och säkerhet

Trygghetsbokslut 2022 Pdf, 1.7 MB.
Handlingsprogram för skydd och säkerhet Pdf, 2.2 MB.
Delprogram brandsäkehet och operativ verksamhet 2023-2024 Pdf, 1 MB.
Plan för brottsförebyggande arbete Pdf, 1.1 MB.
Plan för civilt försvar Pdf, 859.3 kB.
Policy för internt skydd Pdf, 159.4 kB.
Plan för suicidprevention Pdf, 907 kB.
Handlingsplan för samverkan mot hedersrelaterat våld Pdf, 580.4 kB.
Plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser i Sävsjö kommun Pdf, 1 MB.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.