Lyssna på sidan Lyssna

Skolgång för barn och ungdomar från annat land

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller har ansökt om asyl, ska tas emot i skolan så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden, dock senast en månad efter ankomsten. 

Ansök om skolgång

Ansökan och kontaktpersoner skiljer sig åt beroende på om du söker grundskola eller gymnasieskola. Här nedan hittar du information om hur du gör ansökan steg för steg.

  1. Registrera barnet/ungdomen som flykting hos Migrationsverket på sidan Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet Länk till Migrationsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.
  2. Ansök om plats i skolan. Anmäl görs till Barn och utbildningsförvaltningen, utvecklingschef Anna-Carin Petersson, 0382-152 80, anna-carin.petersson@savsjo.se.
  3. Skolan kontaktar vårdnadshavare och gör en kartläggning av barnets/ungdomens skolkunskaper
  4. När barnet fått beslut från Migrationsverket sker placering i klass på grundskola i kommunen.

  1. Registrera barnet/ungdomen som flykting hos Migrationsverket på sidan Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet Länk till Migrationsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.
  2. Ansök om plats i gymnasieskolan genom att kontakta Lina Hultman, 0382-152 89, lina.hultman@savsjo.se
  3. Mottagningsenheten för gymnasieskolor kontaktar vårdnadshavare och gör en kartläggning av barnets/ungdomens skolkunskaper
  4. När ungdomen fått beslut från Migrationsverket sker placering antingen på gymnasieskola eller språkintroduktion.

Kontakt

Utvecklingschef Barn- och utbildningsförvaltningen

Anna-Carin Petersson
0382-152 80