Lyssna på sidan Lyssna

Hållbar konsumtion och livsstil

Miljöpåverkan

Vill du veta hur stora växthusgasutsläpp din livsstil orsakar? Testa dig själv i Världsnaturfonden (WWF) och Stockholm Environment Institutes (SEI) klimatkalkylator. Genom att svara på frågor om ditt hushålls boende, resande, matvanor och shopping får du snabbt koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den.

Beräkna din miljöpåverkan med Klimatkalkylatorn: https://www.klimatkalkylatorn.se/ Länk till annan webbplats.

Du kan även testa hur det du äter påverkar klimatet. Vad påverkar mycket? Vad påverkar lite? Hur ligger din måltid till?

Beräkna din måltids klimatpåverkan här: https://matkalkylatorn.se/ Länk till annan webbplats.

Vårt personliga ansvar för ett hållbart samhälle är stort. Det är därför nödvändigt att alla tar ansvar och agera så att vi stödjer en hållbar utveckling:

1. Tänk på hur du använder bilen och åk kollektivt så ofta du kan

Lär dig köra skonsamt och se till att lufttrycket i däcken är tillräckligt högt. Om du ska byta bil så välj en som förbrukar lite bränsle eller drivs med etanol eller biogas. Ditt bidrag till växthuseffekten blir då mindre.

2. Spara på energin

I Sverige står hushållen för nästan hälften av koldioxidutsläppen. Du kan spara på energin och minska utsläpp av koldioxid genom att täta dragiga fönster, sänka värmen i bostaden när du reser bort, byta vanliga glödlampor till lågenergilampor och använd mindre varmvatten genom att duscha istället för bada.

3. Undvik att använda kemikalier i onödan

Använd miljömärkta kemiska produkter så långt det är möjligt. Se också till att förvara alla kemikalier utom räckhåll för barn. Miljömärkta produkter är mindre skadliga än sådana som inte är miljömärkta. Hushållskemikalier är också den vanligaste orsaken till förgiftningstillbud bland småbarn.

4. Sortera ditt farliga avfall

Farliga ämnen kan annars komma ut och orsaka skada i miljön. Var särskilt noga med färger, lösningsmedel, andra hushållskemikalier, batterier och elektronisk utrustning.

5. Välj ekologiska livsmedel

Många djur och växter påverkas negativt av bekämpningsmedel. I ekologisk odling används betydligt mindre kemiska bekämpningsmedel. Vilket gör att fler djur och växter trivs.

6. Var försiktig när du solar

Skydda särskilt dina barn från UV-strålningen. UV-strålning-från både solen och solarier-kan orsaka hudcancer. Barn är särskilt känsliga.

7. Använd miljömärkta rengöringsmedel

Om vi tvättar våra kläder med tvättmedel som göder algerna blir visserligen kläderna lika rena som med andra medel, men våra sjöar, vattendrag och grundvatten blir "smutsiga". Välj därför helst miljömärkt och fosfatfritt tvättmedel.

8. Häll aldrig ut farliga vätskor

Många farliga kemikalier som exempelvis lacknafta och mediciner hälls ofta ut i avloppet. Reningsverken kan inte rena dessa ämnena och de rinner ut i våra åar och sjöar och påverkar växt-och djurlivet.

9. Kontrollera radonhalten

Radon är en osynlig, luktlös gas som finns naturligt i berggrunden. Den kan orsaka lungcancer-och rökare är särskilt utsatta. Kontrollera radonhalten i din bostad, särskilt om du bor i ett område där radonhalten är stor (kolla med din kommun). För höga radonhalter kan åtgärdas, till exempel genom förbättrad ventilation.

10. Sortera dina sopor

Kompostering och återvinning av material hushållar med naturresurserna och minskar antalet soptippar. Komposterad mat kan till exempel förvandlas till biogas som edan kan användas till bilbränsle.

11. Spara energi

Genom att isolera dina fönster och byta ut gammal kyl eller frys mot en ny energisnål (titta efter energimärkningen). Du kan också stänga av apparater som inte används. Genom att spara energi bidrar du till att minska landets energiförbrukning, så vi kan hålla nere utsläppen av koldioxid och produktion av kärnbränsleavfall. Dessutom minskar behovet att bygga ut vattenkraften ytterligare.

12. Lämna en del av din trädgård "vild"

Låt gärna en del av trädgården vara naturtomt. Låt buska och stenar vara kvar och lämna gräset oklippt-eller slå med lie. Fjärilar, humlor och fåglar trivs mycket bättre om du låter trädgården vara lite "vild"

Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Odengatan 55
576 80 Sävsjö

Hållbarhetsstrateg

Linda Ståhlgren

0382-154 16