Lyssna på sidan Lyssna

Sammanfattning från genomförda tätortsdialoger

På försommaren 2024 bjöd Sävsjö kommun in till ett tätortsdialogmöte i Sävsjö. Mötet fokuserade på samtal kring attraktivitet för platsen Sävsjö kommun. Här kan du läsa en sammanfattning från mötet.

Tätortsdialog i Sävsjö 14 maj 2024

Samlade deltagare på dialogmötet i Kulturhuset fick ta del av föreläsning och workshop tillsammans med Helena Nordström från företaget Placebrander. Fokus för mötet var attraktivitet för invånare och besökare.

Nuläge

Deltagarna på dialogmötet fick svara på frågor för att skapa en bild av Sävsjö kommun idag. Här framkom bland annat att vi är stolta över vår tillsammansanda, naturen, föreningslivet och närheten. Det vi tror att andra förknippar med Sävsjö kommun är bland annat ostkaka, Familjebadet och husfabriker. Många menade att kommunikationerna i kommunen är en av sakerna som behöver förbättras.

Drömläge

Efter arbete i smågrupper målades sedan en drömbild upp. Vad är vi kända för år 2023? Bland annat lyftes friluftslivet, det barnvänliga och enkla livet. Grupperna fick även tillverka fiktiva tidningsrubriker som speglade denna drömbild. Här kom förslag såsom "Barnfamiljer väljer Sävsjö: Inflyttning och barnafödande högst i landet" samt "Sävsjö central motor i småländs tillväxt".

Du kan ta del av hela Placebranders sammanfattning som en presentation. Öppna presentationen som pdf. Pdf, 2.6 MB.

Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Controller

Marianne Sandberg
0382-153 10

Samordnare besöksnäring/landsbygd

Erik Alm
0382-154 15