Lyssna på sidan Lyssna

Taxor och avgifter

Här finns de avgifter inom olika verksamheter i Sävsjö kommun som vi oftast får frågor om. Taxorna är uppdelade efter förvaltning. Det är kommunstyrelsen som beslutar om taxor och avgifter i Sävsjö kommun.

Många av våra taxor och avgifter styrs och beräknas utifrån det årliga prisbasbeloppet. Ett prisbasbelopp är ett basbelopp som regerigen fastställer varje år. Det speglar prisutvecklingen i samhället och används som utgångspunkt för många olika avgifter och utbetalningar. Sök efter prisbasbelopp på regeringens webbplats regeringen.se Länk till annan webbplats. för mer information.

Denna sida uppdaterades 2024-01-23

Avfall och renhållning

Renhållningstaxan och avgifter kan du finna på webbplatsen för Kretslopp Sydost Länk till annan webbplats.

VA-taxa för kommunalt vatten och avlopp

Taxa för vatten och avlopp (VA-taxa) kan du finna på webbplatsen Njudung Energi AB. Länk till annan webbplats.

Serviceförvaltningen

Taxor och avgifter inom gata och park, kost och service samt kultur och fritid.

Torgplatsavgift vanlig försäljning


Tillfällig försäljningsplats

2 dagar i veckan

Mer än 2 dagar i veckan

Total yta* mindre än 10 kvadratmeter

254 kronor

5 521 kronor

16 544 kronor

Total yta 11 – 20 kvadratmeter

296 kronor

6 970 kronor

20 899 kronor

För varje extra 20 kvadratmeter**

78 kronor

958 kronor

2 876 kronor

Torgplatsavgift jordgubbar


Tillfällig försäljningsplats

Torgplats för jordgubbar pris per dag

254 kronor

Torgplats för jordgubbar pris hel säsong 1 maj - 15 augusti

5 521 kronor

Torgplats för jordgubbar pris halv säsong 1 juli- 15 augusti

2 761 kronor

*Med total yta menas både yta för försäljning och för upplag.
** Extra yta räknas om du vill ha en yta som är större än 20 kvadratmeter.

Taxa upplåtelse av allmän plats
Tillfällig försäljning254 kronor per plats och dag
Tivoli78 kronor per fasadmeter, dock minst 1 000 kronor per dag.
Tillfälliga upplag* upp till 100 kvadratmeter365 kronor per plats och månad
Tillfälliga upplag* 100 till 500 kvadratmeter1 060 kronor per plats och månad
Stadigvarande försäljning eller servering, max 100 kvadratmeter400 kronor i månaden

*Tillfälliga upplag och bodar samt andra tillfälliga byggnader och uppställningar av maskiner med mera.

Om det finns växtlighet som skymmer sikten och orsakar risker i trafiken ska fastighetsägaren ta bort de växterna så att sikten blir fri. Om fastighetsägaren inte gör det och kommunen behöver åtgärda det behöver fastighetsägaren betala en avgift för den åtgärden.

Avgift för att åtgärda växtlighet: 1 980 kronor

Avgifter för kost


Gäster

Personal och pensionärer över 65 år

Frukost

48 kronor

44 kronor

Lunch måndag till lördag

109 kronor

personal 95kr / pensionär 80 kronor

Lunch söndag och helgdag

130 kronor

personal 95kr / pensionär 80 kronor

Sallad

88 kronor

73 kronor

Kvällsmat

62 kronor

49 kronor

Julbuffé, påskbuffé med mera

176 kronor

137 kronor

Häfte 10 kuponger

1 040 kronor

personal 900 kr / pensionär 783 kronor

 

Föreningar kan hyra kostenhetens matsalar och kök, i mån av utrymme.

Konstnad för att hya matsal: 629 kronor/tillfälle
Kostnad för att hyra kök: 629 kronor/tillfälle

Privat, företag och övriga föreningar (ej match)

Sävsjö sporthall

427 kronor per timma

Idrottshall, hel hall

267 kronor per timma

Idrottshall, halv hall

192 kronor per timma

Gymnastiksal

192 kronor per timma

Skyttecenter hall 1 och 2

267 kronor per timma

Skyttecenter hall 1, 2,3

192 kronor per timma

Ishall

427 kronor per timma

Konstgräs, hel plan

427 kronor per timma

Konstgräs, halv plan

332 kronor per timma

Gräs, hel plan

267 kronor per timma

Gräs, halv plan

192 kronor per timma

Allvädersbana

427 kronor per timma

Allvädersbana, enskild gren

320 kronor per timma

Externa gäster, verksamma och bosatta utanför Sävsjö kommun (ej match)

Sävsjö sporthall

853 kronor per timma

Idrottshall, hel hall

534 kronor per timma

Idrottshall, halv hall

384 kronor per timma

Gymnastiksal

384 kronor per timma

Skyttecenter hall 1 och 2

534 kronor per timma

Skyttecenter hall 1, 2,3

384 kronor per timma

Ishall

853 kronor per timma

Konstgräs, hel plan

853 kronor per timma

Konstgräs, halv plan

640 kronor per timma

Gräs, hel plan

534 kronor per timma

Gräs, halv plan

384 kronor per timma

Allvädersbana

853 kronor per timma

Allvädersbana, enskild gren

640 kronor per timma

Träning - bidragsberättigad verksamhet barn- och ungdom - 25 år

Sävsjö sporthall

79 kronor per timma

Idrottshall, hel hall

75 kronor per timma

Idrottshall, halv hall

59 kronor per timma

Gymnastiksal

59 kronor per timma

Skyttecenter hel hall 1 och 2

79 kronor per timma

Skyttecenter per hall 1, 2, 3

59 kronor per timma

Ishall

79 kronor per timma

Konstgräs, hel plan

79 kronor per timma

Konstgräs, halv plan

64 kronor per timma

Gräs, hel plan

75 kronor per timma

Gräs, halv plan

59 kronor per timma

Allvädersbana

79 kronor per timma

Allvädersbana, enskild gren

64 kronor per timma

Träning - bidragsberättigad seniorverksamhet.

Sävsjö sporthall

214 kronor per timma

Idrottshall, hel hall

187 kronor per timma

Idrottshall, halv hall

139 kronor per timma

Gymnastiksal

139 kronor per timma

Skyttecenter hel hall 1 och 2

187 kronor per timma

Skyttecenter per hall 1, 2, 3

139 kronor per timma

Ishall

214 kronor per timma

Konstgräs, hel plan

214 kronor per timma

Konstgräs, halv plan

176 kronor per timma

Gräs, hel plan

187 kronor per timma

Gräs, halv plan

139 kronor per timma

Allvädersbana

214 kronor per timma

Allvädersbana, enskild gren

176 kronor per timma

Match, idrottsevenemang - bidragsberättigad verksamhet. Representationslag, A-lag, seniorlag och entrebelagda evenemang.

Sävsjö sporthall

370 kronor per timma

Idrottshall, hel hall

288 kronor per timma

Gymnastiksal

206 kronor per timma

Ishall

370 kronor per timma

Konstgräs, hel plan

370 kronor per timma

Gräs, hel plan

288 kronor per timma

Allvädersbana

370 kronor per timma

Match, idrottsevenemang - taxor bidragsberättigad verksamhet. Barn, ungdom senior - 25 år.

Sävsjö sporthall

93 kronor per timma

Idrottshall, hel hall

93 kronor per timma

Gymnastiksal

67 kronor per timma

Ishall

93 kronor per timma

Konstgräs, hel plan

93 kronor per timma

Konstgräs, halv plan

72 kronor per timma

Gräs, hel plan

93 kronor per timma

Gräs, halv plan

62 kronor per timma

Allvädersbana

93 kronor per timma

Barn- och utbildningsförvaltningen

Avgiften beror dels på inkomst men också på hur många barn du har placerade i förskola och fritidshem. Här kan du se hur avgiften beräknas. Det är alltid det yngsta barnet som är barn nummer ett. För att se aktuella belopp, gå till Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Avgiftstaket för maxtaxa indexuppräknas varje år av Skolverket.

Avgifter förskola

 • för barn 1 är avgiften 3 procent av familjens gemensamma inkomst tills inkomsttaket nåtts
 • för barn 2 är avgiften 2 procent av familjens gemensamma inkomst tills inkomsttaket nåtts
 • för barn 3 är avgiften 1 procent av familjens gemensamma inkomst tills inkomsttaket nåtts
 • för barn 4 ingen avgift

Avgifter fritidshem

 • för barn 1 är avgiften 2 procent av familjens gemensamma inkomst tills inkomsttaket nåtts
 • för barn 2 är avgiften 1procent av familjens gemensamma inkomst tills inkomsttaket nåtts
 • för barn 3 är avgiften 1procent av familjens gemensamma inkomst tills inkomsttaket nåtts

Barn som är tre år och är berättigade till allmän förskola får från och med höstterminen ett avdrag på avgiften med 22,5 procent om de har en omsorgsplats. Avdraget görs under hela året.

Inackorderingstillägg är ett bidrag som du kan få om du behöver bo och studera på en annan ort än på hemorten. För att få inackorderings­tillägg ska du ha en restid, tur och retur, på minst två timmar per dag mellan ditt föräldrahem och skolan. För läsår 2023 till 2024 gäller:

För dig med en resväg som är 40 till 150 kilometers: 1 910 kronor i månaden
För dig med en resvägsom är 151 kilometer eller mer: 2 388 kronor i månaden

Du som går på gymnasiet och har lång väg mellan hem och skola kan ansöka om ersättning för de dagliga resorna. Summan bestäms av hur lång resväg du har. Avståndet räknas i antal kilometer mellan hem och skola eller hem och hållplats.

Ersättning dagliga resor

6 till 12 kilometer

267 kronor i månaden

13 till 18 kilometer

400 kronor i månaden

19 till 26 kilometer

467 kronor i månaden

27 till 35 kilometer

535 kronor i månaden

36 till 45 kilometer

601 kronor i månaden

46 kilometer eller mer

668 kronor i månaden

Terminsavgift och hyra av instrument

Avgift för att delta i musikskolans verksamhet: 503 kronor per termin och kurs
Instrumenthyra: 168 kronor per termin.

Socialförvaltningen

Ingår i maxtaxa hemtjänst

Timtaxa upp till högkostnadsbelopp

369 kronor per timme

Högkostnadsbelopp*

2 575 kronor per månad

Trygghetslarm

267 kronor per månad

Korttidsboende växelvård

78 kronor per dygn

Ledsagning

95 kronor per timme

Dagverksamhet

avgiftsfri

Hemsjukvård inskriven

343 kronor per månand

Hemsjukvård enstaka besök

171 kronor per besök

*Högkostnadsbeloppet följer Socialstyrelsens rekommendation för maxtaxa och fastställs i december för nästkommande år.

Avgifter för yttre hemtjänst

Gräsklippning

225 kronor per tillfälle

Trimning

127 kronor per tillfälle

Snöskottning

137 kronor per halvtimma

Trädgårdsarbete

225 kronor per timme

Skräpkörning

161 kronor per timme

Övriga avgifter som kan vara aktuella

Hygienartiklar: 147 kronor per månad
Städmaterial: 40 kronor per månad
Avlösarservice 12 timmar: ingen avgift

Måltider på särskilt boende

Helt måltidsabonnemang – inklusive mellanmål

4 118 kronor per månad

Kost dagverksamhet

113 kronor per dag

Kost korttidsboende, växelvård

138 kronor per dag

Kaffe och vetebröd eller enklara kaka

23 kronor styck

Avgifter för måltid hemlevererad

Matdistribution – måndag till söndag

2 189 kronor per månad

Matdistribution – måndag till fredag

1 607 kronor per månad

Matdistribution – inklusive efterrätt måndag till söndag

2 330 kronor per månad

Matdistribution – inklusive efterrätt måndag till fredag

1 735 kronor per månad

Avgifter för måltider på korttidstillsyn inom funktionshinderomsorg

Måltidsavgift på korttidstillsyn – hel

89 kronor per dag

Måltidsavgift på korttidstillsyn – halv

46 kornor per dag

Korttidstillsyn – frukost

24 kronor stycket

Korttidstillsyn – lunch

30 kronor stycket

Korttidstillsyn – mellanmål

16 kronor stycket

Tjänsten erbjuds till en subventionerad kostnad som faktureras i efterhand. Observera att du inte har möjlighet att söka ROT/RUT-avdrag på fixartjänster.

‌Prislista 2024

Tjänst

Pris (inkl. moms)

Gräsklippning upp till 800 kvadratmeter

281 kronor

Trimning, vår och höst (högst 2 tillfällen)

159 kronor/gång

Trädgårdsarbete såsom trädklippning och räfsning

281 kronor/timme

Köra bort skräp

202 kronor/timme

Snöskottning från ytterdörr till soptunna och brevlåda

171 kronor/halvtimme


Myndighetsförvaltningen

Avgifter och taxor för olika typer av tillsyn och tillstånd.

Utifrån åtgärdens storlek och omfattning betalas avgift enligt plan- och bygglovstaxan Pdf, 474.2 kB, öppnas i nytt fönster..
Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kronor.

När du söker serveringstillstånd för att sälja alkohol till allmänheten får du betala en avgift. Avgiften täcker kommunens kostnader för att handlägga ditt ärende samt för rådgivning och utbildning i ansvarsfull alkoholservering, med mera.

Det finns ett fast timpris som baseras på det årliga prisbasbeloppet.
För år 2024 är timpriset 1 125 kronor.
I tabellen kan du se hur många timmar varje typ av ansökan beräknas ta att handlägga. Du kan sedan själv räkna ut avgiften (timpriset gånger antal timmar).

Fast tillstånd

Nytt tillstånd för servering till allmänheten eller slutet sällskap

8 timmar

Ägarbyte eller bolagsändring (ny prövning av tillstånd)

8 timmar

Miondre ändring av bolagsförhållande eller ägarförhållande

4 timmar

Fast ändring (av exempelvis serveringsyta, sortiment eller tider för servering)

4 timmar

Tillfällig ändring

2 timmar

Tillfälligt tillstånd

Servering till allmänheten

5 timmar

Tillägg per tillfälle för servering till allmänheten under samma år

0,5 timmar/tillfälle

Upprepad ansökan under året

2 timmar

Servering till slutet sällskap

1,5 timmar

Tillägg per tillfälle för servering i slutet sällskap under samma år

0,5 timmar/tillfälle

Upprepad ansökand under samma år i samma lokal

1 timma

Fast avgift

Avgiften för tillsyn av alkoholservering består av en fast del och en rörlig del. Den fasta delen är årets timpris gånger det antal timmar som tillsynen beräknas ta. Tillsynen beräknas ta två timmar.
För år 2024 är timpriset 1 125 kronor.

Rörlig avgift

Den rörliga delen baseras på omsättningen av alkoholhantiga drycker förra året. Om du söker tillstånd för en ny verksamhet görs en uppskattning av vad omsättningen kan förväntas bli.

Timmar beräknat på omsättning

Omsättning i kronor

Timmar

50 000 – 250 000 kronor

4 timmar

250 001 – 500 000 kronor

5 timmar

500 001 – 1 000 000 kronor

6 timmar

1 000 001 – 2 000 000 kronor

7 timmar

2 000 001 – 3 000 000 kronor

8 timmar

3 000 001 – 4 000 000 kronor

10 timmar

4 000 001 – 5 000 000 kronor

12 timmar

5 000 001 – 6 000 000 kronor

14 timmar

6 000 001 – 7 000 000 kronor

16 timmar

7 000 001 –

18 timmar

Servering av folköl

Den årliga tillsynsavgiften för servering av folköl beräknas på en timma rörlig avgift oavsett omsättning.

Du betalar för det antal timmar ditt ärende beräknas ta att handlägga.
Timpriset för år 2024 är 1 125 kronor.

Försäljningstillstånd av tobaksvaror

Nytt tillstånd för fast försäljning

8 timmar

Nytt tillstånd för tillfällig försäljning

5 timmar

Ägarbyte eller bolagsändring (ny prövning)

8 timmar

Mindre ändring av bolagsförhållanden eller ägarförhållanden

4 timmar

Tillfällig ändring

2 timmar

Årlig tillsyn av försäljning i detaljhandel

Tobaksvaror

2 timmar

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

0,5 timmar

Tobaksfria nikotinprodukter

0,5 timmar

Folköl

1 timma

Receptfria läkemedel

1 timma

Taxa för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket. Taxejusteringen för tillsyn enligt miljöbalken, inom livsmedelsområdet samt inom receptfria läkemedel och tillsyn över tobakslagen baseras på PKV – prisindex kommunal verksamhet.
Timpriset för år 2024 är 1 125 kronor.

Avgifter för enskilt avlopp

Sävsjö kommun har hand om tillstånd och inspektion av enskilda avlopp. Du som har eller vill ansöka om enskilt avlopp behöver betala en avgift till Sävsjö kommun. Kommunen tar även ut en avgift för inspektion av enskilda avlopp.

Du betalar ett timpris för tillstånd och inspektioner.
Timpriset för 2024 är 1 075 kronor.
I tabellen kan du se hur många timmar det beräknas ta.

Avgifter enskilt avlopp

Ansökan om nytt enskilt avlopp, ett hushåll

5 timmar

Tillsyn av enskilt avlopp, ett hushåll

2 timmar

Du betalar för det antal timmar din ansökan beräkans ta att handlägga.
Timpris för år 2024 är 1 075 kronor.

Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelser: 4 timmar

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter: 4 timmar

Ansökan gäller

 • natur- och kulturreservat,
 • naturminne,
 • djur- och växtskyddsområde,
 • vattenskyddsområde.

Om du vill installera en värmepump som utvinner värme ur marken, ytvatten eller grundvatten behöver du ansöka och betala en avgift för ansökan.

Ansökan för värmepump: 2 timmar

Timpris för år 2024 är 1 075 kronor.

Sävsjö kommun tar ut en avgift för att behandla din ansökan om att ha vissa djur inom detaljplanerat område. Det kan också vara inom område med områdesbestämmelser.
Timpriset för år 2024 är 1 075 kronor.

Ansökan för djurhållning inom detaljplanerat område: 2 timmar

Timpris för 2024 är 1 075 kronor.

Ansökan om ny verksamhet som är tillsynsskyldig: 4 timmar

Ansökan för förändring av befintlig verksamhet: 2 timmar

Tillsyn av verksamheter inom hälsoskydd (som är skyldiga att ha tillsyn) tar mellan 1 och 4 timmar. Du betalar enligt gällande timpris efter att tillsynen har gjorts.

Dispens från förbudet att använda växtskyddsmedel: 4 timmar

Ansökan om att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel: 4 timmar

Anmälan om att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel: 5 timmar

Timpris för att hantera ansökan år 2024 är 1 075 kronor.

Handläggning av radonärenden för bostäder och lokaler för allmänheten: 2 timmar

Timpris för 2024 är 1 075 kronor.

Information innan installation och hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern ovan mark eller i mark: 2 timmar

Timpris för 2024 är 1 075 kronor.

Räddningstjänsten

Avgift för kopplade automatiska brandlarm: 1 376 kronor om året

Nyckelförvaring: 1 720 kronor (engångsavgift)

Avgift för tillsyn och tillstånd enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LEB): 1 090 kronor i timman

Rengöring och sotning: 455 kronor i timman

Brandskyddskontroll: 564 kronor i timman

Avgift för obefogade larm till räddningstjänsten

Första gången: 4 817 kronor
Andra gången: 5 964 kronor
Tredje gången: 6 341 kronor

Övergripande avgifter

Om du vill kopiera eller skriva ut papper på en skrivare som ägs av Sävsjö kommun får du betala en avgift per papper. Det gäller även när du begär ut handlingar. Priset utgår från kopia eller utskrift i formatet A4 eller A5 på vitt papper, 80 gram.

Taxor för kopiering och utskrift

Ideella organisationer och föreningar samt elever

0,60 kronor per kopia

Kopiering till privatpersoner av material från kommunens bibliotek

4,00 kronor per kopia

Privatpersoner

4,00 kronor per kopia

Personal anställd av Sävsjö kommun

0,30 kronor per kopia

Övriga

4,00 kronor per kopia

Tillägg för färg, större storlek och tjockare papper

Tillägg färgar papper: 0,30 kronor per kopia
Tillägg 90 till 120 grams papper: 0,55 kronor per kopia
Tillägg för A3: 2,25 kronor per utskrift

Dubbelsidig kopiering på ett blad räknas som två kopior. Mervärdersskatt ingår i priset.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.