Lyssna på sidan Lyssna

Befolkning

På den här sidan finner du statistik och demografisk data om Sävsjö kommun.

Folkmängd i Sävsjö kommun

Enligt den statistiska centralbyrån var folkmängden i Sävsjö kommun den 31 december 2021: 11 709 personer (6012 män och 5697 kvinnor). Folkökning -12, levande födda 134, döda 143, födelseöverskott -9 . (SCB, 2022-03-01).

Folkmängd efter ålder 2021-12-31:

0-20 år, 3089 personer (1482 kvinnor och 1607 män)

21-64 år, 5860 personer (2801 kvinnor och 3059 män)

65-74 år, 1382 personer (673 kvinnor och 709 män)

75-och äldre, 1378 personer (741 kvinnor och 637 män)

Källa: SCB. Senast uppdaterad 2022-02-23.

Folkmängd i kommunen 31 december 2020

och befolkningsförändringar från den 1 januari till den 31 december 2020.

 • folkmängd 11 721 personer (6001 män och 5720 kvinnor)
 • folkökning 44 personer
 • födelseöverskott 11 personer (levande födda 146 barn, döda 135 personer)
 • inflyttade totalt 630 personer (därav från: egna länet 226, övriga Sverige 329, utlandet 75)
 • utflyttade totalt 606 personer (därav till: egna länet 288, övriga Sverige 285, utlandet 33)
 • flyttningsnetto 24 personer (därav mot: annan kommun i eget län -62, annat län i riket 44, utlandet 42)
 • flyttningar inom området 971
 • inrikes omflyttning av utländska medborgare (netto -28, in 132; ut 160)
 • justeringar¹ 9 personer

¹) Händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2020, men som har rapporterats efter 1 februari, påverkar folkmängden men är inte redovisade som händelse under perioden januari - december 2020. Denna del av folkökningen redovisas istället som en justeringspost.

Folkmängd i Sävsjö kommun 2019

Enligt den statistiska centralbyrån var folkmängden i Sävsjö kommun 11677 personer år 2019 (31 december 2019).

 • födelseöverskott 14 personer (födda 137 barn, döda 123 personer)
 • flyttningsnetto 33 personer (inflyttade 700 personer, utflyttade 667 personer)

Inrikes och utrikes födda:

 • inrikes födda med två inrikes födda föräldrar: 8362 personer (71,6%)
 • utrikes födda: 2281 personer (19,5%)
 • inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder: 564 (4,7%)
 • inrikes födda med två utrikes föräldrar: 488 personer (4,2%)

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, siffror från 2019-12-31.

Du kan hitta mer statistik på Utveckling i Jönköpings län Länk till annan webbplats..

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, siffror från 2019-12-31.


I tabellen kan du läsa om befolkningsutveckling i Sävsjö kommun från år 2015 till 2020.

Befolkning, födda, döda, inflyttade och utflyttade från år 2015-2021

Tabellinnehåll

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Befolkning

11228

11396

11496

11631

11677

11721

11709

Födda

123

147

133

148

137

146

134

Döda

125

119

131

115

123

135

143

Inflyttade

732

830

810

750

700

630

619

Utflyttade

612

695

726

656

667

606

633

Källa: SCB

Hur många bor i Sävsjö kommun jämfört med våra grankommuner? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? Du får snabbt svar genom SCB:s jämförelsetjänst. Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan.

Har du koll på hur det ser ut i din kommun? På SCB hemsidan om kommunsiffror kan du hitta mer statistik Länk till annan webbplats.

Kommunfakta innehåller omfattande statistik om befolkning, förvärvsarbetande, pendling, utbildningsnivå, arbetstillfälle, barn och familj, befolkning i tätort och utanför tätort, täthet och mycket mer som du kan läsa i bifogade dokument.

Kommunfakta 2019:

Sävsjö FAKTA Pdf, 453.9 kB.

Sävsjö BARN Pdf, 287.7 kB.

Sävsjö TÄTORT Pdf, 781.3 kB.

Du kan också ladda ner detaljerad information om befolkningsutveckling i Sävsjö kommun under peroden 1971 -2020 som finns i PDF-fil.

Befolkningsutveckling från 1971-2021 Pdf, 116.3 kB.

Fördjupad statistik om kommuner hittar du i statistikdatabas. Du gör dina egna val av variabler och kan också jämföra fler kommuner på samma gång. Mer statistik om Sveriges kommuner hittar du på SCB hemsidan Länk till annan webbplats.


Folkmängd i och utanför tätort i Sävsjö kommun

Landareal, befolkning och andel av befolkningen i och utanför tätort för år 2018 och 2020

Tätort

Landareal

2018

i hektar

Folkmängd

2018-12-31

Andel av total

befolkning

i kommunen

2018-12-31

Folkmängd

2020-12-31

Andel av total

befolkning

i kommunen

2020-12-31

Rörvik

119 hektar

620

5,3%

585

5,0%

Stockaryd

159 hektar

1091

9,4%

1052

9,0%

Sävsjö

473 hektar

5537

47,6%

5553

47,4%

Vrigstad

215 hektar

1482

12,7%

1496

12,8%

Utanför

tätort


2901

24,9%

3034

25,9%

Källa: SCB. Publicerad 2021-06-09

Definition och förklaringar

I SCB:s statistik är en tätort sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik för dem.

Folkmängd: befolkning folkbokförd på adress inom 2018 års tätortsavgränsning.


Folkmängd efter åldersgrupp i olika område 2020-12-31

Områdesnamn

0-20 år

21-64 år

65-74 år

75-äldre

Totalt

Andel av total

befolkning i

kommunen

Sävsjö

1554

2808

587

604

5553

47,4%

Sävsjö landsbygd

274

599

189

107

1169

10,0%

Vrigstad

394

732

160

210

1496

12,8%

Vrigstad landsbygd

157

263

62

50

532

4,5%

Stockaryd

298

487

133

134

1052

9,0%

Stockaryd landsbygd

83

230

81

48

442

3,8%

Rörvik

156

285

73

71

585

5,0%

Rörvik landsbygd

211

439

122

119

891

7,6%

Restförda


11


Summa

3127

5844

1407

1343

11721

100%

SCB.

Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö