Lyssna på sidan Lyssna

Hälsoskydd

Hälsoskyddsarbetet går ut på att förhindra och förebygga att människor får besvär eller blir sjuka av miljön. Det innebär till exempel att ingen ska behöva bli sjuk av att vistas på skolan eller förskolan, få en infektion hos fotvårdaren, smittas av legionella under hotellvistelsen, få fotsvamp i omklädningsrummet eller få löss hos frisören.

Hälsoskyddstillsynen kan delas upp i två kategorier:

 • verksamheter som är anmälningspliktiga och
 • verksamheter som inte är anmälningspliktiga.

Båda typerna av verksamheter omfattas av miljöbalkens regler och får tillsyn av myndighetsförvaltningen. Vid tillsynen kollar vi bland annat på rutiner för hygien och städning. Vid tillsyn tas en avgift ut enligt gällande taxa. Ska du starta en verksamhet kan du kontakta myndighetsförvaltningen för att få reda på vilka lagar och krav som kan komma att gälla.

Anmälningspliktiga verksamheter

För att få bedriva en anmälningspliktig verksamhet ska en anmälan göras till myndighetsförvaltningen senast 6 veckor innan verksamheten startas. De verksamheter som omfattas av anmälningsplikten är hygieniska verksamheter som kan innebära risk för blodsmitta eller annan smitta, bassängbad, solarium och förskolor samt skolverksamhet upp till gymnasienivå. Om verksamheten startar innan en anmälan gjorts tas en miljösanktionsavgift ut. Avgiften tas ut även om verksamhetsutövaren inte varit medveten om att en anmälan krävs.

Anmälningspliktiga verksamheter är skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav. Syftet är att arbeta förebyggande för att skydda människors hälsa och miljön från skada. Egenkontrollen ska vara dokumenterad. Riskbedömning, ansvarsfördelning, rutiner, resultat av undersökningar samt vidtagna åtgärder ska ingå.

Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig? Kontakta myndighetsförvaltningen.

Bassängbad

Att driva ett bassängbad är en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Ett bassängbad är en badanläggning som är till för allmänheten eller som används av många personer, till exempel i bostadsrättsföreningar eller på arbetsplatser. Det kan vara simbassänger, bubbelpooler, plaskdammar och badtunnor i olika former och storlekar, som finns inomhus eller utomhus. Bad där vattnet byts ut mellan varje kund behöver inte anmälas.

Till bassängbad räknas bland annat simhallar, bubbelpooler, plaskdammar, bubbelpooler och badtunnor som är öppna för allmänheten eller som används av många människor.

Folkhälsomyndigheten har gett ut ett allmänt råd om bassängbad med riktvärden för mikrobiologiska och kemiska parametrar som badvattnets kvalitet ska klara. Överstigs något av riktvärdena måste den som driver verksamheten vidta åtgärder för att förbättra vattenkvalitén. För bassängbad utan vattenreningssystem gäller de allmänna råden i tillämpliga delar.

Du kan läsa de allmänna råden på folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndighetens vägledning om bassängbad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hygienisk verksamhet

Sedan 1 juli 2021 har anmälningsplikten utökats och omfattar nu fler verksamheter än tidigare. Tidigare var endast hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta via stickande och skärande behandling anmälningspliktiga. Förändringen i lagen innebär nu ett tillägg om att även behandlingar som riskerar att medföra annan smitta än blodsmitta omfattas. Detta har gjort att även till exempel barbering, öronhåltagningspistol och manikyr nu är anmälningspliktiga.

Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar till exempel botox, fillers och PRP ska anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som från 1 juli 2021 är tillsynsmyndighet istället för kommunen.

Mer information om hygieniska verksamheter hittar du på Socialstyrelsens hemsida

Socialstyrelsens vägledning om yrkesmässig hygienisk verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solarieverksamhet

För dig som tänker starta upp en solarieverksamhet gäller utöver miljöbalkens bestämmelser även bestämmelser i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier. Från och med den 1 september 2018 gäller 18-årsgräns på att sola solarium. För att säkerställa att ingen under 18 år solar solarium kan du som bedriver solarieverksamhet har personal på plats som kontrollerar kundernas ålder eller använda en teknisk lösning som säkerställer att endast kunder över 18 år kan få tillträde till solarierna.

Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida – Regelverk för solariesalonger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolor och förskolor

Enligt miljöbalken är det anmälningsplikt att starta och driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, riksinternatskola och resurscenter.

Myndighetsförvaltningen gör ett tillsynsbesök i lokalen i samband med anmälan för att kontrollera att lokalen uppfyller kraven.

Mer information om hälsoskydd och egenkontroll i skolor och förskolor hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida:
Folkhälsomyndigheten: Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan och förskolan – Till dig som driver en skola eller förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande är exempel på verksamheter som inte behöver anmälas men som ändå omfattas av miljöbalkens regler och myndighetsförvaltningens tillsyn.

 • Campinganläggning
 • Idrottsanläggning
 • Hotell och pensionat
 • Vandrarhem
 • Frisör
 • Gymanläggning
 • Hudvård
 • Massage
 • Sjukgymnastik
 • Strandbad
 • Vårdboende

Innan du startar verksamhet kan du kontakta myndighetsförvaltningen för att få reda på vilka lagar och krav som kan komma att gälla. Oftast blir det både mindre kostsamt och enklare om dialogen tas upp innan ombyggnation med mera görs.

Socialstyrelsens vägledning om yrkesmässig hygienisk verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens vägledning om tillfälliga boenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tillsynen inom hälsoskydd går ut på att förhindra och förebygga att människor får besvär eller blir sjuka av miljön. Både verksamheter som är anmälningspliktiga och verksamheter som inte är anmälningspliktiga omfattas av hälsoskyddstillsyn. Myndighetsförvaltningens hälsoskyddsinspektör besöker regelbundet dessa verksamheter. Besöken debiteras i efterhand enligt gällande taxa.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress för bokade besök:

Tillväxthuset
Odengatan 55, Sävsjö

 

Postadress:
Myndighetsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

 

Sävsjö kommun - kommunalhusets reception

Besöksadress vardagar 8-12 och 13-16:

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Vid storhelger samt under sommarsemesterperioden gäller reducerade öppetider.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Amanda Gustavsson
0382-152 83