Lyssna på sidan Lyssna
Tre gamla böcker i svart, blått och rött ligger på ett bord. Bilden är avskuren. Etiketterna är suddiga och därmed svåra att läsa ut. En bok är en gammal kassabok från 1940-talet.

Kommunarkivet

Kommunarkivets syfte

Sävsjö kommuns arkiv har till uppdrag att vårda kommunens historia och lämna ut handlingar till medborgare och media. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Sävsjö kommun och ansvarar för kommunarkivets verksamhet.

Kommunens olika förvaltningar har egna närarkiv som sköts rent praktiskt av den egna personalen men som inhämtar råd från kommunarkivet som rör förvaring, bevarande eller gallring med mera.

Kommunarkivet innehåller 1425 hyllor med sammanlagt 1440 hyllmeter plats. Ungefär 45 hyllmeter består av ritningar till kommunens egna fastigheter, samt ungefär lika mycket till de flesta privata fastigheter i kommunen.

Kommunarkivets historia

Sävsjö kommunarkiv har funnits lika länge som Sävsjö kommun, alltså sedan 1971. Sävsjö kommunarkiv är dels en ren "lagerlokal" för handlingar som uppkommer inom den dagliga verksamheten i kommunen. Arkivet inrymmer Sävsjö kommuns eget arkiv med handlingar från år 1970 när kommunen bildades och fram till idag. Arkivet rymmer dessutom, till cirka hälften av ytan, äldre arkiv som ej längre existerande arkivbildare till exempel socknarna som försvann under hälften av 1800-talet.

Sävsjö kommuns arkiv är delvis förtecknat men detta arbete pågår kontinuerligt, då nya handlingar ständigt tillkommer.

Följande arkiv finns också i kommunarkivet:

Sävsjö stad 1947-1970 F
Sävsjö municipalsamhälle 1862-1946 F
Vallsjö socken 1862-1925 F
Norra Ljunga socken 1863-1925 F
Vrigstad storkommun 1952-1971 D (uppgick i Sävsjö kommun 1971)
Vrigstad gamla kommun 1926-1952 F
Hylletofta kommun 1926-1952 F
Hylletofta socken 1861-1925 F
Stockaryds socken 1862-1925 F
Skepperstad socken 1863-1971 F
Hjälmseryds storkommun 1952-1974 F (uppgick i Sävsjö kommun 1974)
Hjälmseryds kommun 1862-1951 F
Hjärtlanda socken 1862-1951 F
Hultsjö socken 1862-1952 F

Teckenförklaring : F = arkivet är förtecknat D = endast delvis förtecknat

 

Kontakt

Kommunarkivet

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö