Lyssna på sidan Lyssna
Ordförandeklubba på ett träbord

Överklaga beslut

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut kan du överklaga. Det finns två sätt att överklaga, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Kommunen fattar dagligen beslut som kan komma att påverka enskilda invånare eller kommuninvånarna som helhet. Hur kan du som invånare överklaga beslut?

Det är viktigt att skilja på beslut som kan överklagas med stöd av förvaltningslagen och beslut som kan överklagas med stöd av kommunallagen.

Förvaltningsbesvär

Om du anser att ett kommunalt beslut som berör dig personligen är felaktigt, kan du överklaga det som ett förvaltningsbesvär. Beslut som fattas genom myndighetsutövning överklagas vanligtvis som förvaltningsbesvär. Myndighetsutövning är när en myndighet med stöd av lag beslutar om att en person eller organisation får en viss förmån, rättighet eller skyldighet, exempelvis ekonomiskt bistånd, bygglov och brandtillsyn med mera.

Tid att överklaga och instans att överklaga till

Vid förvaltningsbesvär har du tre veckor (21 dagar) på dig att överklaga, från den dag då du fått ta del av beslutet. Vid beslut som fattas med myndighetsutövning får du information av den politiska instansen som fattat beslutet. Det kallas för besvärshänvisning.

Du ska skicka det skriftliga överklagandet till den politiska instans som fattat och meddelat beslutet. Förvaltningen bedömer sedan om överklagandet inkommit i rätt tid och skickar i så fall vidare överklagandet till den rättsliga instansen som prövar beslutet.

Vad prövas vid förvaltningsbesvär?

Genom ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och lämpligt, det vill säga, även beslutets innehåll prövas. Det överklagade beslutet kan både upphävas så att det inte gäller längre och ändras till ett nytt beslut av den rättsliga instansen.

Laglighetsprövning

Om du vill överklaga ett beslut som fattats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd och som inte kan överklagas som förvaltningsbesvär, kan du överklaga det genom genom så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen. Alla som är folkbokförda eller äger fastighet eller mark i kommunen kan överklaga enligt kommunallagen.

Tid att överklaga och instans att överklaga till

Till skillnad från vid förvaltningsbesvär så ska du vid laglighetsprövning skicka ditt överklagande direkt till Förvaltningsrätten i Jönköping. Skicka alltså inte till den politiska instansen som fattat beslutet. Du skickar in ditt skriftliga överklagande inom tre veckor (21 dagar) från den dag protokollet sattes upp på kommunens anslagstavla.

Vad prövas vid laglighetsprövning?

Förvaltningsrätten prövar sedan om beslutet är lagligt och förvaltningsrätten kan upphäva beslutet om det går emot lagstiftning eller bestämmelser. Förvaltningsrätten prövar exempelvis,

  • om beslutet emot några lagar.
  • om kommunen har rätt att besluta i ärendet.
  • om beslutet har fattats av fel instans inom kommunen.

Vid laglighetsprövning kommer förvaltningsrätten inte att pröva innehållet i beslutet. Förvaltningsrätten kan vid laglighetsprövning endast upphäva beslut och inte ändra ett beslut. Det är alltså inte möjligt att få ett beslut upphävt bara för att du anser det fel eller olämpligt.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.