Lyssna på sidan Lyssna

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för skolverksamheten i kommunen och fattar beslut om förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Nämndens uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för alla verksamheter inom utbildning och skola som förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskolan, gymnasium, gymnasiesärskola, och musikskola.

Läs barn- och utbildningsnämndens reglemente på savsjo.se.

Ledamöter och ersättare

Ordförande för barn- och utbildningsnämnden är Fredrik Håkansson från Kristdemokraterna. Det finns 9 ledamöter och 9 ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Lista på ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden Länk till annan webbplats.

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 7 juni 2023

Ärendelista inför sammanträde med barn- och utbildningsnämnden den 7 juni 2023 kl. 15.00 på Palettens förskola i Vrigstad

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Presentation Palettens förskola
 5. Information om tillsyn av fristående verksamheter
 6. Information av ordförande
 7. Information av barn- och utbildningschef
 8. Skolfrånvaro
 9. Kränkningar
 10. Information av kontaktpolitiker
 11. Svar på remiss Plan för suicidprevention
 12. Beslut om principer för bidrag till enskilda huvudmän och interkommunal ersättning
 13. Revidering av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
 14. Hyra Aleholms elevboende RIG Skytte
 15. Skolskjuts fritids
 16. Anmälan av delegationsbeslut
 17. Övriga ärenden
 18. Meddelanden

Sammanträdestider 2023

 • Onsdag 18 januari
 • Onsdag 1 februari
 • Onsdag 22 februari
 • Onsdag 15 mars
 • Onsdag 29 mars
 • Onsdag 19 april
 • Onsdag 10 maj
 • Onsdag 24 maj
 • Onsdag 7 juni
 • Onsdag 23 augusti
 • Onsdag 6 september
 • Onsdag 20 september
 • Onsdag 4 oktober
 • Onsdag 25 oktober
 • Onsdag 15 november
 • Onsdag 6 decemberProtokoll

Vi lägger ut aktuell ärendelista för kommunstyrelsens, nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Fredrik Håkansson, Kristdemokraterna
fredrik.hakansson@savsjo.se