Lyssna på sidan Lyssna

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för alla verksamheter inom barn- och utbildningsområdet såsom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskolan, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och musikskola.

Barn- och utbildningsnämndens reglemente. Pdf, 177.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ledamöter och ersättare

Ordförande för barn- och utbildningsnämnden är Fredrik Håkansson från Kristdemokraterna. Det finns 9 ledamöter och 9 ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Lista på ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden Länk till annan webbplats.

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 8 juni 2022

Ärendelista inför sammanträde med barn- och utbildningsnämnden den 8 juni klockan 15.00 på Familjecentralen, Sävsjö.

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Information från Sävsjö förskolor och familjecentral
 5. Information av ordförande
 6. Information av barn- och utbildningschef
 7. Skolfrånvaro
 8. Kränkningar
 9. Information av kontaktpolitiker
 10. Besvärsärende skolskjuts
 11. Anmälan av delegationsbeslut
 12. Övriga ärenden
 13. Meddelanden

Sammanträdesplan 2022

 • Den 12 januari
 • Den 2 februari
 • Den 23 februari
 • Den 16 mars
 • Den 30 mars
 • Den 20 april
 • Den 4 maj
 • Den 18 maj
 • Den 8 juni
 • Den 24 augusti
 • Den 7 september
 • Den 21 september
 • Den 5 oktober
 • Den 26 oktober
 • Den 16 november
 • Den 7 december

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Fredrik Håkansson, Kristdemokraterna
fredrik.hakansson@savsjo.se