Lyssna på sidan Lyssna

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för skolverksamheten i kommunen och fattar beslut om förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Nämndens uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för alla verksamheter inom utbildning och skola som förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskolan, gymnasium, gymnasiesärskola, och musikskola.

Läs barn- och utbildningsnämndens reglemente på savsjo.se.

Ledamöter och ersättare

Ordförande för barn- och utbildningsnämnden är Fredrik Håkansson från Kristdemokraterna. Det finns 9 ledamöter och 9 ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Lista på ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden Länk till annan webbplats.

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 10 april 2024

Ärendelista inför sammanträde med barn- och utbildningsnämnden den 10 april 2024 kl. 15.00 i Vallsjösalen Sävsjö kommunalhus

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Information från Stockaryds skola
 5. Information av ordförande
 6. Information av barn- och utbildningschef
 7. Skolfrånvaro
 8. Kränkningar
 9. Information av kontaktpolitiker
 10. Medborgarförslag- Korrigera gränserna för hämtning och lämning med skolskjuts
 11. Ansökan om medel från Stiftelsen Donationsgårdarna, Vrigstad skola
 12. Ansökan om medel från Stiftelsen Donationsgårdarna, Vrigstad kommunala förskolor
 13. Programutbud Aleholm hösten 2024
 14. Konsekvensbedömning Microsoft Office 365
 15. Medborgarförslag - anställ arbetsterapeuter med inriktning på barn och familjer inom elevhälsan
 16. Remiss - Återkoppling uppdrag digitalisering av Sävsjö kommun
 17. Anmälan av delegationsbeslut
 18. Övriga ärenden
 19. Meddelanden

Sammanträdestider 2024

 • Onsdag 17 januari
 • Onsdag 31 januari
 • Onsdag 21 februari
 • Onsdag 6 mars
 • Onsdag 20 mars
 • Onsdag 10 april
 • Onsdag 24 april
 • Onsdag 15 maj
 • Onsdag 5 juni
 • Onsdag 21 augusti
 • Onsdag 4 september
 • Onsdag 18 september
 • Onsdag 2 oktober
 • Onsdag 23 oktober
 • Onsdag 13 november
 • Onsdag 4 december


Protokoll

Vi lägger ut aktuell ärendelista för kommunstyrelsens, nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Fredrik Håkansson, Kristdemokraterna
fredrik.hakansson@savsjo.se