Lyssna på sidan Lyssna

Husbehovstäkter

En husbehovstäkt är en täkt där du tar berg, grus eller torv på en fastighet och använder materialet inom samma fastighet för dess eget behov, till exempel vägunderhåll. Husbehovstäkter kan antingen vara tillstånds- eller anmälningspliktiga. Det som avgör om en täkt är tillstånds- eller anmälningspliktig är vilket material som avses brytas och i vilken mängd. Husbehovstäkter kan också innebära en väsentlig ändring av naturmiljön och då ska samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Reglerna syftar främst till att begränsa användningen av naturgrus så det räcker för våra framtida behov. Åsar av naturgrus är ofta en förutsättning för tillgång till bra dricksvatten. Brytning av berg och torv innebär stora ingrepp i naturen och kan vara mycket störande för närboende. 

Kontakta miljöenheten på Sävsjö kommun för att få vägledning i om det behövs anmälan eller tillstånd för din nya husbehovstäkt och till vem anmälan eller ansökan görs/söks. En anmälan måste göras minst sex veckor innan du vill börja använda täkten.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress för bokade besök:

Tillväxthuset
Odengatan 55, Sävsjö

 

Postadress:
Myndighetsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

 

Sävsjö kommun - kommunalhusets reception

Besöksadress vardagar 8-12 och 13-16:

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Vid storhelger samt under sommarsemesterperioden gäller reducerade öppetider.