Lyssna på sidan Lyssna
Förskolan Appelhagen

Appelhagens förskola

Vår profil

Förskolan Appelhagen är en del av skolområde Stockaryd, som omfattar utbildning för barn och elever 1–13 år.
”Med lärande 1–13 år”, betyder att vi ser barnens lärande och undervisning som en röd tråd från förskola till det sista året på grundskolan inom vårt skolområde.

Beskrivning av verksamheten

Appelhagens förskola i Stockaryd består av fyra avdelningar, varav tre finns på Appelhagen och en avdelning finns på skolan. På Appelhagen finns Sälen och Lejonet, som är två avdelningar som tar emot de minsta barnen och Pandan för de mellanstora barnen. De äldsta barnen går på avdelningen Zebran, som är belägen i Stockaryds skolas lokaler.
Förskolan har ett nära samarbete med den pedagogiska omsorgen i Stockaryd, samt med förskolan i Rörvik.
Vi arbetar också målmedvetet med att skapa trygga barngrupper, där värdegrundsarbete och undervisning är en viktig del av verksamheten.

Kontakt

Appelhagens förskola

Långgatan 23
576 94 Stockaryd

Avdelning Sälen

0382-156 45

Avdelning Pandan

0382-156 46

Avdelning Lejonet

0382-156 47

Avdelning Zebran

0382-156 44


Rektor för förskolan i Rörvik och Stockaryd

Camilla Danielsson
camilla.danielsson@savsjo.se
0382-156 58