Lyssna på sidan Lyssna

Hemsändningsbidrag

Du som driver en livsmedelsbutik på landsbygden kan söka bidrag för hemsändning av dagligvaror. Stödet är till för att den som bor långt från en affär och har svårt att ta sig dit kan få varor hem till sig.

Hemsändningsbidrag, varuförsöjning i kommunens gles- och landsbygd. Hemsändningsbidraget kan beviljas för att bekosta hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst avstånd till eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till butiken. 

Bidraget gäller för dig som driver livsmedelsbutik på landsbygden, det vill säga utanför Sävsjö tätort. Du kan få ett bidrag för att du levererar varor hem till de hushåll som har största avstånd till affären och saknar möjligheter att ta sig dit.

Regler för hemsändningsbidrag

För att få beviljat bidrag för hemsändning av varor ska dessa punkter vara uppfyllda:

 • Hushållet som får varor ska ha längre än tre kilometer till nämsta butik.
 • Du kan även få ersättning för hemsändning till hushåll med kortare avstånd till affären om det finns särskilda skäl till det.
 • Mottagaren ska vara folkbokförda i Sävsjö kommun och åretruntboende.
 • Bidraget gäller för en leverans i veckan per hushåll.
 • Butiksinnehavaren organiserar själv hur hemsändningen ska fungera.
 • Hemsändningen gäller från den butik som erbjuder denna service och som ligger närmast hushållet.
 • Butiken ska ha en lista på alla som får hemsändning. Listan ska innehålla fullständigt namn, adress och avstånd till butiken.

Ansök och redovisa

Du kan söka bidraget genom att fylla i blanketten som finns länkad på den här sidan.

Ansökan och listan skickas kvartals- eller årsvis till:
Sävsjö kommun, Utvecklingsavdelningen, 576 80 Sävsjö.

Listan ska lämnas in så fort som möjligt efter det kvartal den gäller. Utbetalning av hemsändningsbidraget görs kvartals- eller årsvis i efterskott via post- eller bankgiro. Bidraget är 200 kronor per leverans. (Beslut taget i kommunstyrelsen 5 mars 2024)

Varje livsmedelsbutik avgör själva om de även tar ut en avgift som kunden får betala för hemsändning.

Gör din ansökan: Sammandrag för utbetalning av hemsändningsbidrag Pdf, 150.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Redovisa: Redovisningsblankett för hemsändningsbidrag Pdf, 85.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Syftet med hemsändningsbidraget är att trygga varuförsörjningen i kommunens gles- och landsbygd. Bidraget gäller för livsmedelsbutiker på landsbygden, det vill säga utanför Sävsjö tätort. Hemsändning av dagligvaror gäller fast boende i glesbygd.

Regler för hemsändningsbidrag:

 • hemsändningen avser hushåll med längre än 3 kilometer till närmaste livsmedelsbutik.
 • ersättning kan även ges vid hemsändning till personer med kortare avstånd om särskilda skäl föreligger
 • bidrag ges för en leverans per hushåll och vecka
 • hemsändningen organiseras av butiksinnehavare/livsmedelshandlare på lämpligt sätt
 • hemsändningen gäller från den livsbutik som är närmast bostaden och som erbjuder denna service
 • bidrag ges endast för hemsändning till åretruntboende

Redovisningsblankett för hemsändningsbidrag Pdf, 85.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammandrag för utbetalning av hemsändningsbidrag Pdf, öppnas i nytt fönster.