Lyssna på sidan Lyssna

Körkortsstipendium till elever som söker till Vård- och
omsorgsprogrammet på Aleholm

Publicerad:

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att alla elever som söker till Aleholms Vård- och omsorgsprogram inför läsårsstart 2024 kommer få möjlighet att ansöka om ett körkortsstipendium. Det är ett led i att få fler ungdomar att läsa till undersköterska, som efter utbildningen ger arbete inom en viktig samhällsfunktion som behöver fler medarbetare.

Gymnasieskolan har av regeringen fått ett tydligare uppdrag att utbilda elever efter arbetsmarknadens behov. Ett sådant område är inom den kommunala äldrevården där det behövs fler utbildade undersköterskor i takt med att den äldre befolkningen ökar. Barn- och utbildningsnämndens beslut ska ses som ett led i arbetet med att uppmuntra fler ungdomar att välja en yrkesutbildning som efter gymnasiet leder till arbete inom vård och omsorg. Ett körkort är också ofta en förutsättning för arbete inom hemtjänsten där efterfrågan på arbetskraft är stor.

Körkortsstipendiet är på 15 000 kronor. Möjligheten att få ett stipendium gäller för alla elever som är skrivna i Sävsjö kommun och som söker till Aleholms Vård- och omsorgsprogram till hösten 2024. Körkortsutbildningen är inte en del av gymnasieutbildningen utan genomförs utanför skoltid på elevens eget initiativ. Stipendiet betalas ut när eleven tagit sitt körkort och fullgjort sin examen på Aleholm. På så sätt blir stipendiet även en sporre för eleverna att klara sina studier.

Förhoppningen är att fler elever upptäcker möjligheten med en gymnasial undersköterskeutbildning med anställningsbarhet direkt efter examen och att ett körkortsstipendium kan bidra till Vård- och omsorgsprogrammets attraktivitet. Om utfallet blir positivt så kan stipendiet bli aktuellt på fler program framöver.

”Beslutet att erbjuda körkortsstipendium på Vård- och omsorgsprogrammet är för oss ett sätt att kroka arm med arbetsmarknaden och i det här fallet socialförvaltningen genom att lotsa fler elever till en yrkesutbildning som ger arbete inom en viktig samhällsfunktion.” säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson.

Vid frågor kontakta:

Fredrik Håkansson, barn- och utbildningsnämndens ordförande,
0735-323120, fredrik.hakansson@savsjo.se