Lyssna på sidan Lyssna

Återbruk och återvinning av material och inventarier från Rörviks gamla skola

Publicerad:

Rörviks gamla skola kommer att rivas, men innan dess tar kommunen vara på såväl inventarier som fasadtegel och fönster.

Rörviks gamla skola

Nu står Rörviks nya skola klar och den gamla kommer att rivas. I den gamla skolan finns mycket material och många saker som nu tas tillvara för att återbrukas eller återvinnas.

Byggprojektledare Anneli Patriksson på Sävebo har ansvarat för byggprocessen av den nya skolan och kommer även att leda etapp två och tre; rivning av skolan och iordningställande av utemiljön.

— Vi lade in återbruk av tegel och återvinning av fönsterglas i projektet, då vi vill jobba så hållbart som möjligt, berättar hon.

Tegelstenarna säljs

Tegelstenarna från fasaden kommer att säljas. Stenarna har kvalitetssäkrats och ungefär 75 procent av dem kommer att kunna användas igen. till nya fasader. Med hanteringskostnaderna är det inte en affär som kommunen vinner på ekonomiskt. Men återbruket innebär minskade koldioxidutsläpp och är på så sätt en vinst för miljön.

Även planglas (fönsterglas) kommer att tas tillvara för att bli nya fönster. Sanden som används i fönstertillverkning är en ändlig resurs och kommer att ta slut om cirka 50 år. Då är det viktigt att vi återvinner glaset istället för att lägga det på deponi.

Fastighetsavdelningen har även tagit tillvara teknisk utrustning, som elcentral, aggregat, spiraltrappa och brandsläckare.

Textil, möbler och belysning

Även inventarier från Rörviks gamla skola tas tillvara.

— Varje grej vi kastar bidrar till negativ klimatpåverkan, säger kommunens hållbarhetsstrateg Linda Ståhlgren. Därför tar vi tillvara på såväl textil som möbler, belysning och annan inredning.

Socialförvaltningens verksamhet Jobbuset har tagit tillvara flera saker från skolan. De använder gamla gardiner och andra textilier för att bland annat sy påsar till förskolan. De har också inrett sin textilenhet med bord, stolar och garderober från gamla skolan. En del saker kommer att användas av Sävsjö camping och andra av kommunens verksamheter.

I Rörviks gamla skola fanns också hundratalet ljudabsorberande plattor. Dessa ska deltagarna på Jobbuset rengöra och restaurera för att kunna montera dem på andra arbetsplatser.