Lyssna på sidan Lyssna

P-skylt som står vid ett fält med råg.

Parkering och parkeringstillstånd

Allmänna parkeringsregler

Det finns regler för att stanna eller parkera fordon som gäller över hela landet. Det är regler som inte anges med vägmärken, utan regler du som trafikant är skyldig att kunna.

Parkeringsreglerna är uppbyggda efter två huvudprinciper:

  • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
  • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Det finns mer att läsa om parkeringsregler och vägmärken i broschyren Stanna och parkera från Transportstyrelsen. Länk till annan webbplats.

Räddnings- och underhållsfordon

Felparkerade fordon kan göra det svårare att komma fram för till exempel räddnings- och underhållsfordon. Vid en akut situation är det viktigt att oönskade hinder som felparkerade bilar, inte står i vägen för räddningstjänstens fordon. Varje minuts fördröjning av ambulans- eller brandpersonal kan till exempel minska chansen för en person med hjärtstillestånd att överleva eller minska chanserna att släcka en brand.

Du kan även hjälpa oss med snöröjningen genom att parkera rätt. Under vintern kan felparkerade fordon vara ett hinder för snöröjningsfordon. Detta kan försena att vägar och trottoarer blir fria från snö och halka.

Parkeringstillstånd

Vem kan få Parkeringstillstånd?

  • En person som är gravt rörelsehindrad med gångsvårigheter, det vill säga har svårigheter att förflytta sig till fots mellan fordonet och parkeringsplatsen på ett rimligt gångavstånd kan beviljas parkeringstillstånd.
  • För rörelsehindrad som inte själv kör fordon bör parkeringstillstånd utfärdas endast om särskilda skäl föreligger. Sådana skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet. ​

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

  • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
  • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
  • Under högst 3 timmar på gågata.
  • Under högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska alltid lämnas in oavsett om det gäller nyansökan eller förnyelse av tillstånd som gått ut och ska alltid kompletteras med ett aktuellt läkarintyg. Vid behov av ytterligare underlag till utredningen kan handläggare begära in detta.

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrad via blankett. Blanketten kan du skicka in med post till adressen som finns i blankettens information.

Länkar till läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd Pdf, 82.5 kB.

Läkarintyg parkeringstillstånd Pdf, 27.9 kB.

Wepplats Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Gata - och parkenheten

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Gata-och parkchef

Tomas Lundin
0382-152 48