Lyssna på sidan Lyssna
Två personer som håller om vandra

Behandling i öppenvården

En längre kontakt med öppenvården innebär att du utöver stödsamtal och motiverande samtal även kan erbjudas strukturerade, manualbaserade behandlingsmetoder.

Behandling

Behöver du en längre kontakt ansöker du på missbruksenheten om stöd enligt socialtjänstlagen. Du får då träffa en socialsekreterare som tillsammans med dig kartlägger dina behov. Utredningen som därefter görs ligger sedan till grund för planeringen av den insats som du är i behov av.

Missbruksenhetens öppenvård samarbetar med Beroendemottagningen Länssjukhuset Ryhov vid läkemedelsassisterad underhållsbehandling (LARO). Det innebär att när du har behov av insatser från både kommunens socialtjänst och landstingets hälso- och sjukvård ska kommunen tillsammans med landstinget och dig upprätta en individuell plan (SIP). Av den ska det framgå vilka insatser som behövs, vem som ansvarar för vad och vem som har det övergripande ansvaret.

Här kommer du till 1177 vårdguiens hemsida, Beroendemottagningen Länk till annan webbplats.

Alla insatser ska så långt som möjligt genomföras på frivillig väg. I särskilt allvarliga fall kan dock socialtjänsten ha en skyldighet att ingripa utan samtycke enlig lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Här kommer du till Statens institutionsstyrelse, Missbruksvård - LVM Länk till annan webbplats.

Inom öppenvården kan vi erbjuda:

  • MI (motiverande samtal) - samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.
  • ÅP - Återfallspreventition - psykosocial behandling med syfte att öka klientens färdigheter att hantera missbruk eller beroende.
  • MET - motivationshöjande behandling.
  • R-ACT - målinriktat arbete som syftar till att samordna alla insatser.
    Antabusdelning - har du Antabus utskriven kan du få den delad på missbruksenheten.
  • Drogtester - möjlighet finns att lämna drogtest på missbruksenheten. Detta kan vara en viktig del i behandlingen mot drogfrihet.
  • CRAFT - ett strukturerat program som vänder sig till dig som lever nära en person med riskbruk, missbruk eller beroendeproblematik. CRAFT är ett evidensbaserat program inriktad på att stödja och vägleda anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik.

Har du ansökt om en insats, men fått ett avslag? Då har du rätt att överklaga ett avslagsbeslut till Förvaltningsrätten. Hur du överklagar framgår av beslutet. Vill du ha hjälp med att utforma ditt överklagande, så är vi skyldiga att hjälpa dig med det.

Vi vill att våra verksamheter ska vara så bra som möjligt. Du har möjlighet att lämna klagomål, synpunkter eller idéer på verksamheten inom stöd och omsorg.

Kontakt

För besök hos socialförvaltningen, är du välkommen till Villagatan 12 i Sävsjö.

Öppettider för receptionen på Villagatan 12

Vardagar klockan 08.30 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00.

Socialförvaltningens växel

Du kan nå oss på telefon 0382-154 60.
Måndag - torsdag klockan 08.00 - 16.00
Fredag klockan 08.00 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00

Telefontider för biståndshandläggare

Måndag till fredag klockan 08.00 - 09.30.

Telefontider för handläggare

Handläggare på barn- och unga, ekonomiskt bistånd och myndighet vuxen har telefontid vardagar klockan 08.30-09.30.

Besöksadress

Villagatan 12
576 36 Sävsjö.

Postadress

Socialförvaltningen
576 80 Sävsjö

Vid akuta situationer

Vid akuta situationer utanför ordinarie kontorstid kontaktas socialjour - som nås via larmnumret
112.