Lyssna på sidan Lyssna

KOMET-kommunikationsmetod

KOMET - ett föräldrautbildningsprogram

Det är vanligt att barn bråkar med sina föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt att som förälder veta hur man ska hantera det.

KOMET är en utbildning för dig som vill få tankar och idéer kring hur du kan bemöta ditt barn på ett sätt som leder till en bättre relation mellan barn och förälder.

Utbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3 och 11 år. Vi erbjuder också en grupp för föräldrar med tonårsbarn (12-18 år)

Hur går det till?

Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Gruppen träffas tio gånger tillsammans och föräldern erbjuds också en enskild träff. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller mycket exempel, diskussioner och ideér för hur man ska bemöta sitt barn. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar. 

Vid varje träff får föräldrarna lära sig en ny färdighet som man sedan får öva på hemma under veckan. Till stöd för arbetet hemma ges även ett skriftligt material. När gruppen träffas igen så går man gemensamt igenom hur det har gått, vad som börjar fungera bra och hjälps sedan åt med att hantera svårigheter eller utmaningar som kan ha uppstått.

Teman för träffarna

3-11 år

Träff 1: Gemensam stund och uppmärksamhet
Träff 2: Förbereda och uppmana
Träff 3: Bekräfta och uppmuntra
Träff 4: Ormen
Träff 5: Stämma av och samarbeta
Träff 6: Ev. enskild träff
Träff 7: Välja strider
Träff 8: Nödbroms
Träff 9: Regle och konsekvenser
Träff 10 Lösa problem tillsammans
Träff 11: Framtidsplaner

12-18 år

Träff 1: Tid tillsammans 1
Träff 2: Tid tillsammans 2
Träff 3: Positiv kommunikation
Träff 4: Lyssna och håll kontakt
Träff 5: Uppdrag
Träff 6: Mindre tjat, skäll och ilska
Träff 7: Förhandla och lös problem
Träff 8: Regler 1
Träff 9: Regler 2
Träff 10: Uppföljningsträff

Kontakt

Familjecentralen

Västra Järnvägsgatan 11
576 35 Sävsjö