Lyssna på sidan Lyssna

Vägar i Solvik får ny sträckning

Publicerad:

Höjdvägen och Sigrid Lindströms väg i Solvik, i anslutning till Vallsjön utanför Sävsjö, kommer att få en ändrad sträckning för att möjliggöra bättre framkomlighet för räddningsfordon, men också med hänsyn tagen till snöröjning. Arbetet med att ändra dessa vägsträckor kommer att påbörjas i mitten av vecka 32 och beräknas hålla på i cirka två veckor. Begränsad framkomlighet kan förekomma under denna tid.

Vid frågor kontakta:
Tomas Lundin, enhetschef på gata- och parkenheten, 0382-152 48.