Lyssna på sidan Lyssna

Biblioteken i Sävsjö kommun får pengar från Kulturrådet.

Publicerad:

800 000 kronor till barnvänlig satsning

Sävsjö kommuns bibliotek har blivit beviljade 800 000 kronor från Kulturrådet. Det är regeringens 3-åriga satsning ”Stärkta bibliotek”, som har givit utdelning. Regeringens satsning visar på bibliotekens viktiga roll som demokratisk mötesplats och nav för läs- och språkutveckling, kunskap och information.

Biblioteksföreståndare Eva-Lena Andersson:

- Vi gör en satsning över två år. Nu var det första tillfället vi sökte. Syftet med projektet är att göra biblioteket ännu mer attraktivt för barnfamiljer, så att fler besöker oss. Vi vill också skapa sådana tjänster på biblioteket att de som studerar på andra orter kan utnyttja på tider som passar dem.

Bibliotekens projektplan

I bibliotekens projektplan kan man läsa att man vill göra läsbefrämjande åtgärder, främst för föräldrar med små barn. Man ser också en stor potential i ytterligare samverkan med barnhälsovård, öppna förskolan och förskolan. Tanken är även att uppgradera det slitna medieutbudet. Genom automatiserad utlåning och inlämning skall man kunna frigöra personal till läsbefrämjande åtgärder inom bemannade öppettider. Att erbjuda allmänheten en tillgänglig, attraktiv biblioteksmiljö för alla är ett prioriterat område. Till exempel så planerar man att inreda ett rum som inspirerar till berättelser och läsning.

På bild från vänster : Anne Jonasson, Jan Engström och Eva-Lena Andersson