Lyssna på sidan Lyssna

IT-guider möter seniorer i givande projekt

Publicerad:

Äldres behov av hjälp med ny teknik blev tydligt när äldreplanen ”Livslust – hela livet” togs fram år 2017. Nu summeras arbetet med IT-guider och internetcaféer.

Projektet med IT-guider bygger på att nyanlända gymnasieungdomar hjälper seniorer med den digitala tekniken. Våren 2017 fanns möjlighet att söka pengar hos länsstyrelsen för integrationsprojekt i samverkan med ideella föreningar. Sävsjö kommun startade samverkan med EnterSweden, som är en ideell organisation som jobbar med konceptet IT-guider. Ett samarbete initierades även med IM (Individuell Människohjälp) och PRO (Pensionärernas Riksorganisation). Man sökte medel och beviljades en halv miljon till projektet av länsstyrelsen.

− Äldre behövde hjälp med att till exempel ladda ner appar, skicka sms eller ta kort. Helt enkelt att lära sig hantera sin smartphone, surfplatta och dator, säger Therese Rostedt, utvecklingsledare på socialförvaltningen.

Hon berättar att internetcaféer har varit öppna för alla, men att fokus har legat på seniorer.

− I början var det IM-hemmet i Vrigstad och biblioteket i Sävsjö som öppnade sina portar. Vissa perioder var det även verksamhet på biblioteken i Vrigstad, Stockaryd och Rörvik. Arbetet utökades till att även seniorer på vårdboende skulle få ta del av IT-guidernas kompetens. Där skapade man meningsfulla aktiviteter som att strömma musik och göra musik-quiz. Tre IT-guider sommarjobbade på olika vårdboenden och det hölls även två datakurser på Brygghörnan som var väldigt uppskattade.

Projektet med IT-guider pågick mellan oktober 2017 och december 2018. Totalt 15 IT-guider rekryterades. 300 personer har hittills dragit nytta av projektet, varav drygt 200 varit unika besökare. De som aktiverats på vårdboende är inte inräknade.

− Det övergripande målet har varit att bidra till integration mellan olika kulturer och generationer. Det har uppnåtts och även övriga mål som sattes är uppnådda, såsom exempelvis förbättring av svenska språket för IT-guiderna och ökad kännedom om arbetslivet. Vi har också skapat mer samverkan med den civila sektorn. Det har bidragit till mötesplatser mellan personer som annars inte träffas. Den stora vinsten är mötet och utbytet mellan ungdomar och seniorer, säger Therese Rostedt och summerar arbetet:

−Det har varit en lyckad satsning som har direkt koppling till insatserna inom utvecklingsområdet ”Livslångt lärande”, som ligger med i äldreplanen.

FAKTA

En ny utvecklingsstrategi ”Utvecklingsstrategi 2016-2022 för Sävsjö Kommun med sikte på 2030” antogs av kommunfullmäktige 2016.

Visionen lyder ”Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, inkluderande och gröna kommun”. Utvecklingsstrategin beskriver Sävsjö Kommuns utvecklingsarbete som, utöver vår kärnvärksamhet, ska ange riktning och förbättringar.

I detta jobbar förvaltningar med visionen från mål till konkreta aktiviteter. En aktivitet som tydligt knyter an till visionen är IT-guider. Här är det övergripande målet att bidra integration mellan olika kulturer och generationer.