Lyssna på sidan Lyssna

Aleholm förstärker med ny utbildning

Publicerad:

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om ytterligare en gymnasieutbildning på Aleholm. Från och med läsåret 2021-2022 kommer även måleri erbjudas som lärlingsutbildning inom Bygg- och anläggningsprogrammet.

Nära samarbete med branschen

Bygg- och anläggningsprogrammet på Aleholm bedrivs som lärlingsutbildning i nära samarbete med branschen och lokala företag. Programmet har idag två inriktningar, ”Mark- och anläggning” och ”Husbyggnad”. Yrkesutbildningarna leder ofta till anställning och bidrar till viktig kompetensförsörjning inom
näringslivet i Sävsjö kommun. Inriktningen mot måleri blir ett naturligt steg för att bredda utbildningen och ta vara på de resurser som finns i form av lokaler och kompetens på skolan.

Dessutom finns det redan nu samarbetsbetspartners för den företagsförlagda delen där det mesta av den praktiska utbildningen sker. Måleri är en inriktning som efterfrågas, inte minst bland flickor, och nu kommer de elever som ska söka till gymnasiet få möjlighet att läsa den utbildningen på hemmaplan i Sävsjö från och med läsåret 2021-2022.

Förstärka varumärke

Beslutet förstärker Bygg- och anläggningsprogrammet och blir ytterligare en viktig del i arbetet med att stärka gymnasieskolan Aleholms varumärke. ”Bygg- och anläggningsprogrammet är en fantastiskt bra utbildning som både ger en yrkeskompetens men också möjlighet till vidare studier. Genom att nu även
erbjuda inriktningen måleri kan Aleholm attrahera fler elever som önskar studera på en av Sveriges bästa gymnasieskolor”, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson.

Under sammanträdet beslutade nämnden även om verksamhetsplan med mål och styrtal för år 2021. Flera mål berör Aleholm och just rekrytering av fler elever till gymnasieskolan är ett viktigt fokusområde med tydligt uppsatta mål. Bland annat att minst 80% av eleverna som väljer program som finns på Aleholm ska läsa på Aleholm.


Vid frågor kontakta:
Fredrik Håkansson,
barn- och utbildningsnämndens ordförande,
0735-323120