Lyssna på sidan Lyssna
En kille hoppar från ett hopptorn i vattnet

Nya prover visar på utmärkt badvatten i kommunen

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Myndighetsförvaltningen har på uppdrag av serviceförvaltningen utfört provtagning av badvattnet på samtliga kommunala badplatser i Sävsjö kommun föregående vecka. Provtagningen visar på utmärkt badvatten på alla kontrollerade badplatser.

Föreskrifter från Havs- och vattenmyndigheten, tillsammans med de krav som EU-direktivet ställer, beskriver att kommunerna ska ta minst tre vattenprover per badsäsong och badplats, i syfte att säkerställa att badvattnet är så bra att människors hälsa inte kan komma till skada. I vattnet letar man efter en bakterie som finns i tarmarna hos både människor och varmblodiga djur, Escherichia coli, samt efter intestinala enterokocker.

Samtliga prover som tagits i Sävsjö kommun har fått omdömet ”Utmärkt”.


Badvattnens kvalitet kan påverkas av en rad faktorer, såsom

  • varmt väder, som gör att bakteriernas tillväxt ökar
  • kanadagäss och andfåglar, vars avföring bidrar till högre värden
  • vindar, som kan förändra vattnets omsättning
  • regn, eftersom vatten från mark, dagvatten och avlopp då kommer ut i sjön
  • genom vi människor bidrar på olika sätt till förorening av vattnet.

Havs- och vattenmyndighetens webbplats ”Badplatsen” är en nationell sida där landets alla provresultat redovisas. Information och länkar finns på Sävsjö kommuns webbplats: savsjo.se/bad

Myndighetsförvaltningen skickar också med en uppmaning som rör covid-19:

– På badplatser liksom i andra miljöer är det viktigt att alla bidrar till att minska risken för smittspridning genom att hålla avstånd till varandra. Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, där fler än 50 personer deltar, omfattar inte simhallar och bassänger och inte de som vistas på stränder, i parkområden eller liknande. Men Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 gäller, vilket kan innebära att man behöver anpassa sitt beteende även på badplatser, säger miljöinspektör Linda Stennert.

Vid frågor kontakta:
Linda Stennert, miljöinspektör 0382-152 65
Rikard Vallgren, miljöinspektör 0382-152 63