Lyssna på sidan Lyssna

Ökad tillsyn av trängsel på serveringsställen i sommar

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Från och med den 1 juli i år träder en ny tillfällig lag i kraft som innebär att kommunerna får i uppdrag att ansvara för skärpt kontroll av trängsel på serveringsställen. Detta kommer att innebära fler regelbundna kontroller av serveringsställen i sommar.

På grund av den rådande coronapandemin har regeringen föreslagit en tillfällig lag om utökade smittskyddskontroller av serveringsställen. Lagen förväntas träda i kraft från och med den 1 juli och gäller fram till den 31 december 2020. Syftet med lagförslaget är att motverka spridningen av covid-19 på serveringsställen genom en effektivare och mer frekvent tillsyn. Lagen innebär att ansvaret för smittskyddskontroller och beslut flyttas över till kommunerna. Kommunen har rätt att besluta om lättare krav på serveringsställen som ommöblering och begränsning av öppettider. Kommunen har även rätt att utfärda vite och tillfälligt stänga ner serveringsställen ifall smittskyddsbestämmelserna inte följs.

Det är myndighetsförvaltingen som har ansvar för miljö- och hälsotillsynen i kommunen och är den förvaltning som kommer att utföra kontrollerna. Myndighetsförvaltningen utför idag redan kontroller och ger råd till näringsidkare om hur de kan följa smittskyddsrekommendationerna på bästa sätt.

En av dem som i sommar kommer att utöva kontrollerna av serveringsställen är Linda Stennert som är miljöinspektör på myndighetsförvaltningen. Hon uppmanar allmänheten att fortsatt hålla ut och följa de rekommendationer som råder.

– Serveringsstället är ansvarig för att reglerna följs men vi har alla också ett eget ansvar för att minska spridningen av covid-19. Ser du att det är trångt på ett serveringsställe så bör du inte gå in utan istället komma tillbaka lite senare, säger Linda Stennert.

Ett tiotal kontroller av serveringsställen kommer att utföras av myndighetsförvaltningen i sommar. I Sävsjö kommun håller dock flera sommarcaféer stängt på grund av coronapandemin. Det innebär att myndighetsförvaltningen får färre serveringsställen att kontrollera.

Vid frågor kontakta,

Henrik Gustavsson, miljöchef
0382-152 66, henrik.gustavsson@savsjo.se

Linda Stennert, miljöinspektör
0382-152 65, linda.stennert@savsjo.se