Lyssna på sidan Lyssna

Frivilliga går internutbildning inom vård och omsorg

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Sävsjö kommun har under våren valt ut ett antal medarbetare som, på frivillig basis, får genomgå en internutbildning inom vård- och omsorg. Syftet är att stärka beredskapen om coronapandemin skulle slå hårdare mot kommunen i framtiden. Utbildningen är ett resultat av ett nära samarbete med gymnasieskolan Aleholm.

Sävsjö kommun har under våren sänt ut enkäter till samtliga medarbetare i kommunen där man efterfrågar frivilliga krafter som har intresse av att, i ett läge där coronapandemin skulle förvärras, kunna gå in och utföra vissa sysslor inom kommunens vård och omsorg. Syftet är att bygga upp en beredskap för att på bästa sätt kunna stötta socialförvaltningen och avlasta den ordinarie personalen i ett läge där många skulle bli sjukskrivna samtidigt.

Ett hundratal medarbetare svarade i enkäten att de ställer sig positiva och angav att man var intresserade av att hjälpa till. En del medarbetare har en befintlig utbildning inom vård- och omsorg sedan tidigare, exempelvis som undersköterska, men arbetar i dag med andra uppgifter i kommunen.

Sedan starten har ett 20-tal medarbetare genomgått den första delen av denna internutbildning, som innehåller både teoretiska moment via webben och praktiska moment i Aleholms metodrum. Stort fokus läggs vid hygienrutiner. Lärare är de ordinarie vårdlärarna på skolan som därmed fått ett viktigt uppdrag utöver sin ordinarie undervisning. Den tredje och sista delen i utbildningen består av praktiska rutiner och sker på plats ute i verksamheterna tillsammans med en handledare.

– Det känns fantastiskt att behovet tas på allvar och att så många är villiga att utbilda sig för att frivilligt hjälpa till i en annan verksamhet än den man normalt arbetar i, säger Caroline Yderman, funktionschef vid socialförvaltningen, med ansvar för Sävsjö kommuns vård och omsorg.

– I ett läge där det skulle krisa måste alla hjälpa till. Liv går före allt annat, då får ogräset växa. I en sådan situation är det självklart för mig att ställa upp och göra det jag kan, det handlar om att ta ett samhällsansvar, säger Bo Ekros, som är arbetsledare på gata- och parkenheten och en av de frivilliga som går internutbildningen.

Vid frågor kontakta:
Caroline Yderman, funktionschef vård och omsorg
caroline.yderman@savsjo.se, 0382-154 72

Johnas Stranne, gymnasiechef Aleholm
johnas.stranne@savsjo.se, 0382-153 90

Bo Ekros, arbetsledare gata- och parkenheten
bo.ekros@savsjo.se, 0382-153 61

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.