Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kultur- och fritidsnämndens möte 1 april

Publicerad:

Beslut om att flytta hissen i Sävsjö sporthallen återkallas

Beslutet som fattades på föregående kultur och fritidsnämnd som gäller flytt av hiss i Sävsjö sporthall återkallas. Anledningen är Skyttecenters ekonomiska förening tvingas avbryta sin upphandling vilket innebär att det i nuläget inte är aktuellt att flytta hissen till Sävsjöskyttcenter.

Investeringsbidrag till föreningar

Vårens investeringsbidrag till föreningar är fördelade. Se bifogat dokument. Enligt förslaget fördelades 204 500 kronor av årets totala budget på 300 000 kronor. Under våren har 12 organisationer planerat investeringar för 2 460 228 kronor och söker med finansiering om 710 451 kronor i 16 olika projekt.

Stöd till föreningslivet

De rådande omständigheter som är i och med coronapandemin gör att det för organisationer kan vara svårt att klara sig ekonomiskt. Kultur och fritidsnämnden gör det möjligt att senarelägga betalning av arrenden och hyror för innevarande år för föreningar och arrendatorer. Förhandsutbetala innestående års bidrag till organisationer med likviditetsproblem. Använda föregående års beräkningsunderlag i de fall tillräckliga underlag inte finns att tillgå för att utbetala vårens bidrag.

Investeringsbidrag 2020 Pdf, 21.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Susanne Sjögren, kultur- och fritidsnämndens ordförande,
070-9930223, susanne.sjogren@savsjo.se