Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 3 mars

Publicerad:

Under mötet på tisdagen fick kommunstyrelsen en genomgång av förberedelser som gjorts för att möta en eventuell smittspridning av coronaviruset i kommunen. Men fokus under mötet låg på den reviderade utvecklingsstrategin.

En utvecklad dialog mellan politiker i nämnder och kommunstyrelsen är ett av de förbättringsområden som Sävsjö kommun kommer arbeta lite extra med under de närmsta åren. Det är i samband med framtagandet av en ny utvecklingsstrategi som också en styrning och ledning med ett tydligt utdelat ansvar växt fram som ett viktigt område. Genom att ordna regelbundna dialogmöten behövs allt mindre av direktiv och pekpinnar. Tanken är att arbetet som politiker därmed ska bli ännu mer effektivt, intressant och roligare.

Kommunstyrelsen beslutade under tisdagseftermiddagen enigt att föreslå fullmäktige att godkänna förslaget till utvecklingsstrategi. Men redan under förmiddagen startade arbetet med dialogmöten genom att kommunstyrelsens presidium träffade sina kollegor i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Det blev bra diskussioner om verksamheter som fungerar väl men som också har en del utmaningar att hantera under kommande år.

Det blev också beslut om förslag till budgetdirektiv och ett avstamp för den arbetsgrupp som ska jobba med en plan för investeringar under de kommande åren. Det togs beslut om förslag till ordningsföreskrifter för torghandel och uteserveringar och avdelades pengar för ett utökat samarbete med ideella föreningar om ristippar i Sävsjö, Stockaryd och Rörvik.

Samarbetet mellan Sävsjö kommun och ett antal föreningar kring skötsel av ristippar har blivit framgångsrikt och uppskattat. Detta samarbete är ett gott exempel på den styrka kommunen har i och med de många ideella föreningarna, församlingarna och engagerade kommuninvånarna.

Alla beslut finns med i bilaga, ring gärna för mer information eller kommentarer.

Alla besluten från kommunstyrelsens möte 3 mars Pdf, 115.8 kB.

Vid frågor kontakta:
Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande (KD)

0382-152 02 stefan.gustafsson@savsjo.se