Lyssna på sidan Lyssna

Kommunledningen till Hall Media:
"Ompröva beslutet att stänga lokalredaktionen"

Publicerad:

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun känner oro inför Hall Medias beslut att stänga lokalredaktionen i Sävsjö. I en skrivelse till Hall Medias ledning ber man dem att ompröva beslutet, främst med hänvisning till medias roll i en demokrati.

Under december månad förra året stod det klart att Hall Media beslutat att stänga lokalredaktionen i Sävsjö. Kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson och kommunchef Jan Holmqvist har båda undertecknat den skrivelse som nu sänts till Hall Medias högsta ledning, för att understryka den oro som finns bland både politiker och tjänstemän kring nedläggningen av lokalredaktionen. I skrivelsen lyfter man bland annat fram medias viktiga roll i en fungerande demokrati:

”På lokal nivå är tidningen en viktig länk för att nå ut med information om beslut i kommunen till invånarna. Den är också en del i möjligheten att debattera dessa beslut och hur den kommunala organisationen effektuerar dessa. En lokal tidning utgör på så sätt en del i den kritiska granskningen av den offentliga makten i en kommun”, skriver man.

Även om Hall Medias ledning lovat fortsatt mediebevakning ser Sävsjö kommun det som betydelsefullt med en tydlig lokal närvaro och synlighet.

Skrivelsen avslutas med att man ber Hall Medias ledning ompröva beslutet att stänga lokalredaktionen i Sävsjö.

Vid frågor kontakta:
Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande (KD)
0382-152 02, stefan.gustafsson@savsjo.se

Jan Holmqvist, kommunchef
0382-152 03, jan.holmqvist@savsjo.se