Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 5 november

Publicerad:

Kommunstyrelsen föreslår en försäljning av mark till byggnation av 48 nya lägenheter på den tidigare bandybanan ”Sturevallen” i Sävsjö. Stöd beviljades också till omklädningsrum och aktivitetsområde i Vrigstad.

Det är företaget Hemhagen fastigheter som under en period haft en dialog med kommunen om en satsning i Sävsjö. En ansökan om bygglov har beviljats av myndighetsnämnden och som nästa steg ska 9 600 kvadratmeter mark försäljas till en kostnad av 100 kr/kvm, för att kunna genomföra byggnationen.

– Det har under många år varit en befolkningsökning i Sävsjö kommun. Efterfrågan på bostäder har därmed blivit allt större och därför är en satsning på nya bostäder mycket välkommen. Sturevallen är ett centralt område som idag inte används alls. Med den nya byggnationen får området ett välbehövligt lyft, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson.

I bostäderna kommer det finns lägenheter som är tillgänglighetsanpassade och därmed lämpliga också för äldre och funktionsnedsatta, vilket också är ett behov i kommunen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde beviljades också ansökan om medel med 450 000 kronor till omklädningsrum vid Tallåsen och ett aktivitetsområde i Vrigstad. Aktivitetsområdet kan ordnas av samhällsföreningen i samarbete med ortens föreningar om finansieringen blir klar från olika sponsorer och Leader Linné. Kommunstyrelsen beviljade medfinansiering om 30 procent, dock max 545 000 kronor, till projektet.

– Det är en stor tillgång att det i Sävsjö kommun finns många aktiva och framgångsrika föreningar. Det är därför viktigt för Sävsjö kommun att vara med och stödja det goda arbete som utförs. Kommunen har också en viktig roll i att vara med och hjälpa till när det finns bra förslag och projekt som stärker föreningslivet och utvecklar kommunen, menar Stefan Gustafsson.

Alla besluten från kommunstyrelsens möte 5 november. Pdf, 173.1 kB.