Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 8 oktober

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Kommunstyrelsen började veckans sammanträde med information och samtal om Agenda 2030, som är den mest ambitiösa planen för ett mer hållbart samhälle som någonsin beslutats.

Programmet för Agenda 2030 antogs av världens regerings- och statschefer år 2015 och innehåller 17 globala mål och 169 delmål. I Sverige och Sävsjö drivs arbetet för Agenda 2030 genom projektet Glokala Sverige. Just detta projektet drivs av FN-förbundet och Sveriges kommuner och landsting med finansiering från Sida.

Kommunstyrelsen informerades av Glokala Sveriges projektledare, Jonas Frykman, om att det inom många målområden sker förbättringar i linje med målen men i synnerhet utsläpp av koldioxid försämras successivt.  En viktig förutsättning för att det ska bli bättre är att vi som människor förstår hur allvarligt läget är och att vi inser att vi alla lokalt måste medverka till lösningen på problemen. För Sävsjö kommun visar statistiken att vi ligger särskilt bra till när det gäller tillgång på mat, god hälsa, välbefinnande, rent vatten, avloppssystem och vi är ett fredligt inkluderande samhälle. Områden som vi behöver förbättra är jämställdhet, arbetet med hållbar samhällsplanering och biologisk mångfald.

På sammanträdet med kommunstyrelsen redovisades ekonomi och verksamhet för 2019 fram till och med augusti.

– Vi gladdes åt att Sävsjö kommun fortsätter att växa och utvecklas positivt! Vi är numera 11.673 personer och det är fler än vi varit på över tjugo år. Flera år av befolkningstillväxt och ekonomiska överskott ger kommunen bra möjligheter att möta konjunktursvängningar och de lite kärvare tider som ser ut att ligga framöver, kommenterar kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson (KD).

Bland kommunstyrelsens ärenden kan noteras att det föreslås fullmäktige besluta om byggnation av ett Allaktivitetscenter och att det är på gång försäljning av tomter både för industri och bostäder.

Inledning med kommentarer till delårsrapport och alla kommunstyrelsens beslut finns med som bilagor:

Inledningstext delårsrapport Pdf, 66.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll kommunstyrelsen 8 oktober Pdf, 929 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande
0382-152 02, stefan.gustafsson@savsjo.se