Lyssna på sidan Lyssna

Experter eniga om arbetsmiljön på Rörviks skola

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Tisdagen den 3 september samlades representanter från Rörviks skola, Sävsjö kommun och fastighetsförvaltaren Sävebo för att ta del av expertutlåtanden om arbetsmiljön i befintlig skola. Experterna är eniga om att det finns brister men att skolan, med vissa mindre åtgärder, kan användas fram till färdig renovering eller nybyggnad.

I Sävebo AB:s lokaler samlades igår representanter från Rörviks skola tillsammans med föräldrarådsordförande och representanter från Sävsjö kommun och Sävebo AB. På plats fanns Linus Björnlund på Conservator AB, som utfört miljöinventeringen inför renovering, samt Kjell Andersson från Miljömedicin MM Konsult AB. Kjell har ett förflutet som civilingenjör, läkare och överläkare vid arbets- och miljömedicinska kliniken vid universitetssjukhuset i Örebro. Både han och Linus har åtskilliga uppdrag av liknande art bakom sig. Tillsammans hade de fått i uppdrag att svara på om den befintliga skolbyggnaden kan användas fram tills dess att renoveringen eller nybyggnationen är färdig. I förväg hade samtlig personal vid skolan fått en enkät med frågor om arbetsmiljön.

Efter att ha vägt samman resultaten av de undersökningar som gjorts var experterna överens om att befintlig skola är i behov av åtgärder men att det inte föreligger behov av några akuta insatser i form av större renoveringar eller tillfälliga modulbyggnader för elever och personal. Nuvarande lokaler kan därmed användas tills vidare utan risk för hälsan hos vare sig personal eller elever, såvida några förhållandevis enkla åtgärder vidtas. Exempelvis måste källaren förseglas och undertrycksventilation monteras. De vattenskador som upptäckts ska inventeras och åtgärdas och anslutande byggmaterial ska ersättas.

”Det känns bra att ha fått lugnande besked kring arbetsmiljön. Bilden vi fick presenterad stämmer väl överens med vår egen bild och det visar på behovet av en ny skola i Rörvik”, säger Stefan Claesson, barn- och utbildningschef.

De närvarande fick ställa de frågor man hade till experterna. Sävebo AB kommer snarast påbörja arbetet med att åtgärda ovan nämnda brister och försätter parallellt arbetet med att utreda nybyggnation och ta fram ett lokalprogram som ska ligga till grund för hur Rörviks skola ska utformas.

Vid frågor kontakta:
Urban Blücher, VD Sävebo AB, 0382-152 42
Stefan Claesson, barn- och utbildningschef, 0382-152 73
Pierre Klasson, kommunikationschef, 0382-151 03