Lyssna på sidan Lyssna

Beslut för en mer likvärdig skola och utbildning

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Utifrån de verksamhetsbesök som barn- och utbildningsnämnden gjort under våren har två ärenden med betoning på likvärdighet initierats och behandlats. På dagens sammanträde beslutades därför att sänka avgifterna till musikskolan och utöka budgeten för resekostnader till skolorna i Rörvik, Stockaryd och Vrigstad.

Musikskolans ledare har uppmärksammat nämnden på att avgifterna bör sänkas för att fler barn ska få möjlighet att delta i verksamheten. Flera undersökningar bekräftar bilden av att det mestadels är de högutbildades barn och ungdomar som deltar i musikskolans och kulturskolans undervisning. Då Sävsjö kommun har en hög andel låginkomsttagare är förvaltningens bedömning att lägre avgifter kommer innebära att fler barn får möjlighet att gå på musikskolan. Genom nämndens beslut kommer deltagaravgift och instrumenthyra vara i nivå med den lägsta i länet.


– Så långt det är möjligt vill vi verka för att alla barn som vill uppleva glädjen i att sjunga eller lära sig spela ett instrument ska kunna göra det genom musikskolans verksamhet oavsett hur familjens ekonomi ser ut, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson.


Barn- och utbildningsförvaltningen har även utrett och analyserat kostnader gällande bussresor för att skolorna i Rörvik, Stockaryd och Vrigstad ska få bättre möjligheter att åka med eleverna till Sävsjö, med syfte att kunna nyttja exempelvis Familjebadet och Sävsjö ishall i större utsträckning. Genom en omfördelning inom nämndens totala budgetram utökas därför budgeten för resekostnader för skolorna i kransorterna, vilket möjliggör en mer likvärdig utbildning. Förvaltningen har fört en diskussion med berörda rektorer som ser positivt på en sådan prioritering.


– I en landsbygdskommun som vår är det viktigt att verka för att barnen, oavsett vilken skola de går på, får goda förutsättningar att ta del av det som berikar och förstärker undervisningen, säger Fredrik Håkansson.

 

Vid frågor kontakta:
Fredrik Håkansson, barn- och utbildningsnämndens ordförande
0735-323120, fredrik.hakansson@savsjo.se