Lyssna på sidan Lyssna

Medborgarförslag ger inflytande

Publicerad:

I en liten kommun kan alla bidra till kommunens utveckling. Att lämna medborgarförslag är ett sätt att påverka.

Jag möter många som klurar på idéer och har synpunkter. Då känns det bra att alla vi som bor i Sävsjö kommun själva kan initiera ärende i kommunfullmäktige genmom att lämna medborgarförslag. Det är ett bra sätt att ta tillvara på den kreativitet och de goda förslag som finns, tycker Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande.


Alla som är folkbokförda i Sävsjö kommun kan lämna in medborgarförslag i frågor som rör kommunens verksamhet. Politiker kan lämna in motioner till kommunfullmäktige. Medborgarförslag och motioner behandlas på samma seriösa och respektfulla sätt.

– Vi politiker möts av många förslag och idéer när vi är ute på gator och torg. Många kommer fram med synpunkter. Då är det bra att kunna be dem lämna medborgarförslag, som blir väl genomarbetade av såväl tjänstemän som politiker. I vår kommun pratar vi om ordet "Tillsammans", att känna samhörighet och delaktighet.

Förra året kom det in 20 förslag, en av dem gällde underhållning på torgets scen. Medborgarförslaget bifölls och en summa pengar avsattes till kultur-och fritidsenheten som ska se till att det genomförs.

Hjälp med att formulera

– Från politikens håll ser vi gärna att fler lämnar medborgarförslag. Om du bär på en idé, men är osäker på hur det ska formuleras, så kan vi politiker eller tjänstemän hjälpa till. Hör gärna av dig, uppmanar Stefan Gustafsson.

En skolungdom hade kommunikation via messenger med Stefan Gustafsson för att få hjälp med att formulera ett medborgarförslag som gick ut på att ”A-traktorer får färdas 60 km/h.” I det svar som kommunens tjänsteman arbetat fram framgår att medborgarförslaget lyfter en viktig aspekt kring att bo och vara ung i Sävsjö kommun. En aspekt som visar på behovet av goda kommunikationer i en landsbygdskommun. Här är A-traktorn en av flera lösningar. Frågan om ökad hastighet för A-traktorer är dock en fråga utanför kommunens ansvarsområde och kan därför inte beslutas i kommunfullmäktige.

En slutlig reflektion från Stefan Gustafsson

– Många hör av sig till oss politiker och det finns en bra dialog med medborgarna. Det är till oss i kommunen de hör av sig till om de vill ha förändring. Det finns ett högt förtroende för förtroendevalda och kommunen. Det är bra att vi har den relationen. Vi representerar en funktion i samhället som är närmast kommuninvånarna. Allt som oftast kan vi göra skillnad i medborgares vardag.

 

FAKTARUTA
Alla som är folkbokförda i Sävsjö kommun kan lämna medborgarförslag. Det gäller även barn, ungdomar och personer med utländsk härkomst. Förslagen ska vara konkreta och gälla sådant som kommunen är ansvarig för.

Läs mer om medborgarförslag - så lämnar du medborgarförslag