Lyssna på sidan Lyssna

Illustration över framtida Sturevallen. Observera att det inte är en exakt återgivning av hur det kommer att se ut i området. Illustration: Sävsjö kommun

Byggnation av väg startskottet för nya Sturevallen

Publicerad:

Om bara några veckor börjar arbetet med att förlänga Sturevallsgatan till området för de planerade, nya lägenheterna. Sävsjö kommun planerar också för ett grönområde med blomsteräng.

I slutet av 2019 ingick Sävsjö kommun ett markanvisningsavtal med fastighetsbolaget Hemhagen fastigheter AB. Fastighetsbolaget ska bygga minst två men upp till fyra flerbostadshus på Sturevallen. Totalt kan det bli 48 nya lägenheter fördelat på fyra tvåvåningshus. Men projektet innebär även fler förändringar på Sturevallen.

– Det är ett mycket spännande och roligt projekt. Tack vare intresset hos en extern byggherre skapades nya möjligheter och infallsvinklar för området i stort, säger Åsa Elmersson, samhällsbyggnadsenheten på Sävsjö kommun.

Sävsjö kommun kommer att förlänga Sturevallsgatan och förse den med en vändplan. Arbetet beräknas påbörjas under försommaren. Målet är att göra även västra sidan av Sturevallen tillgänglig för framtida bostäder.

På området mot väg 127 planeras en grönyta med blomsteräng. Detta arbete är planerat att genomföras under tidig höst. Förhoppningen är att få medfinansiering från Naturvårdsverket genom LONA-bidrag.
Intill grönytan planerar Njudung Energi en dagvattendamm.
– Detta gynnar både miljön och de vilda pollinatörerna, menar Åsa Elmersson.

Det finns också ett förslag från Sävsjö kommun att återvinningsstationen i området flyttas till korsningen Sturegatan-Sturevallsgatan.
– Vi tror att med den nya tänkta placeringen finns potential till förbättring och att det kan ge ett mer samlat intryck, menar Åsa Elmersson.

Hemhagens fastigheter räknar med att lägenheterna ska vara inflyttningsklara under senhösten.

Vid frågor kontakta:
Åsa Elmersson, samhällsbyggnadsenheten, Sävsjö kommun
0382-154 12

Anneli Patriksson, nyproduktionsansvarig och projektledare, Sävebo
0382-152 58