Lyssna på sidan Lyssna
Mathilda Backstig, Peter Bruno, Anita Larsson

Mathilda Backstig, Peter Bruno, Anita Larsson

Bemanningsenhetens uppdrag -effektiv personalhantering

Publicerad:

Bemanningsenheten startade i januari 2017 som ett tvåårigt pilotprojekt. Utvärderingen utmynnade i att bemanningsenheten blev kvar. Huvuduppdraget är att bedriva effektiv personalhantering.

Poolanställda och timanställda

Bemanningsenheten i Sävsjö kommun jobbar med två olika grupper, berättar Mathilda Backstig, bemanningschef:
– Vi har cirka 20 poolanställda. Det är tillsvidareanställd personal som bokas upp där det behövs. Det kan vara kockar, undersköterskor, stödassistenter och barnskötare.
– Poolanställda är ofta personer som tycker om att jobba på olika platser. Att vara lite flexibla, säger samordnaren Peter Bruno

Dessutom finns det 200 timanställda som servar barn- och utbildningsförvaltningen, främst förskolor, socialförvaltning och serviceförvaltning. Det sistnämnda gäller kost, städ samt kultur och fritid.

– Vi jobbar med boknings- och beställningssystemet Time-Care-Pool. Här har alla timvikarier en personlig kalender som de fyller i. Kalendern visar när de är tillgängliga för arbete, förklarar Mathilda
– Samordnaren skickar förfrågan via sms. Då kan timvikarien svara ja eller nej. Det är ett effektivt system, tycker samordnaren Anita Larsson.
– I dagsläget lyckas vi täcka 90- 95 procent av beställningarna. Det är en hög frekvens. Men det är förstås aldrig roligt att säga att vi tyvärr inte kan hjälpa till, säger Mathilda.

Vårens utmaning

Bemanningsenheten har sett en markant ökning av beställningarna nu i vår. Man har sett en ökning med cirka 30 procent i beställd tid. Att kompetensförsörja verksamheterna är en utmaning men samarbetet med förvaltningarna är gott. Det gäller att rekrytera rätt personer och att matcha dem där de passar bäst.

– Vi är en stödfunktion med många duktiga medarbetare. Alla som jobbar ska känna att man kan vara ledig. Man ska vara trygg i att vara sjuk. Man ska känna att det finns en backup, säger Mathilda

Attraktiv arbetsgivare

Utöver effektiv bemanning ska enheten arbeta för att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Det innebär att man eftersträvar att:

  • möjliggöra och uppmuntra heltid som norm,
  • organisationens behovsanställda har en lön att leva på samt att
  • arbeta systematiskt för att minimera antalet personer som organisationens ”kunder” möter.

Vid frågor kontakta:

Mathilda Backstig, 
Bemanningschef 

0382-15113

FAKTA

Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi

Ett av Sävsjö kommuns övergripande mål enligt utvecklingsstrategin är: "Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att långsiktigt kunna försörja organisationen med god kompetens."

Bemanningsenhetens arbete är ett skolexempel på just det.