Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 4 juni

Publicerad:

Störst plats bland ärendena under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen fick budget för 2025.

Ny kommundirektör välkomnades till kommunstyrelsens sammanträde

Fyra dagar in i tjänsten som kommundirektör fick Pierre Klasson medverka vid sitt första kommunstyrelsemöte sittandes vid bordet. Vi välkomnade honom och önskar att han ska trivas tillsammans med oss framöver.

Budget för 2025

Ärendet som tog störst plats idag var förstås budget 2025. Vi är nu i mål med budgetöverenskommelsen inför 2025. I utmanande tider behöver vi både gasa och bromsa. Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerna föreslår en ansvarsfull men framåtsyftande budget där vi bygger för framtiden. Vi föreslår nu kommunfullmäktige att anta vår överenskomna budget för åren 2025-2027. En budget där vi inför en anslutningsbuss till tåget för boende i Rörvik med omnejd, en budget där vi satsar 3 miljoner kronor på personalbefrämjande åtgärder och där vi gör en stor satsning på äldre och deras hälsa, men även förstärkningar på totalt 4 miljoner för barn och unga som behöver extra stöd i skolan. Bland annat.

Du kan ta del av inledningen i budgetöverenskommelsen i nyheten om den.

Jordbruksmark och gratis kaffe

Vi beslutade om några motioner, en om att värna jordbruksmarken och en om gratis kaffe för anställda i Sävsjö kommun. På den sistnämnda ser vi det som en del i vår satsning på befrämjande åtgärder för medarbetarna och vi föreslår att införa det. Något som flera andra kommuner i vår omnejd redan tillämpar.

Investeringar i fastighetsnära insaling av förpackningsavfall

Vi föreslår kommunfullmäktige godkänna investeringar som ska göras i Kretslopp sydost gällande fastighetsnära insamling av förpackningsavfall.

Digitala Sävsjö 2027

Vi i kommunstyrelsen antog idag också strategin Digitala Sävsjö 2027. Vi behöver förbättra och anpassa våra arbetssätt med hjälp av digital teknik. Denna strategi handlar om att bättre tillvarata de tekniska lösningar som samhällsutvecklingen medfört, utifrån smartare arbetssätt. I strategin medföljer en aktivitetslista, som styrs och följs upp av Sävsjö kommuns ledningsgrupp.

Trafik i Stockaryd

Vi beslutade idag också om att från och med 1 september 2024 förbjuda trafik med fordon på norra delen av Torggatan i Stockaryd på grund förändringar med en blivande ny entré intill Torggatan på en av fastigheterna.

Arbetsordning och reglemente för ersättning till förtroendevalda

Vi tog även beslut om vilka som ska ingå i en partisammansatt grupp som framöver ska arbeta med kommunfullmäktiges arbetsordning och reglemente för ersättning till förtroendevalda.

Protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde kan du läsa här när det är justerat.

Kontakt

Therese Petersson (KD), kommunstyrelsens ordförande
therese.petersson@savsjo.se
0382-152 02