Lyssna på sidan Lyssna

Digital anslagstavla

Välkommen till Sävsjö kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslagsbevis, tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser.

Anslagsbevis

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Söker du ett annat protokoll?

På vår webbplats kan du också hitta protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och våra nämnder.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser är olika former av offentliga meddelande från kommunen till allmänheten.

 • Kungörelse: Utställning om ny
  renhållningsordning

  Kommunalförbundet Kretslopp Sydost, med medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga,
  Nybro, Oskarshamn, Sävsjö, Torsås, Uppvidinge och Vetlanda, har på uppdrag av
  förbundsdirektion tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för perioden 2023-2030.

  Förslag till ny avfallsplan och avfallsföreskrift 2023-2030Varje kommun måste enligt lag (Miljöbalken kap. 15) ha en renhållningsordning bestående av
  avfallsplan och avfallsföreskrifter om avfallshantering, i enlighet med miljöbalken.
  Avfallsplanen sätter inriktningen för hur avfall ska hanteras och behandlas och ett viktigt arbete
  är att förebygga att avfall uppkommer. Målsättningarna i avfallsplanen siktar på att bidra till att
  ta hand om samhällets resurser i ett kretslopp, så att så mycket som möjligt återanvänds och
  återvinns. Avfallsplanen innehåller mål, och åtgärder för utveckling av avfallshanteringen inom
  medlemskommuner i Kretslopp Sydost, fram till 2030.
  Följande målområden har fastställts:
  • Avfallsminimering inom hushåll
  • Avfallsminimering genom återbruk
  • Ökad återvinningsgrad
  • Minska avfallets farlighet
  • Användarfokus
  • Avfallsminimering inom kommunala verksamheter
  • Förebygga och begränsa nedskräpning
  • Fysisk planering
  Avfallsföreskrifterna, som också är en del av den kommunala renhållningsordningen, innehåller bestämmelser och anvisningar för avfallshanteringen och tydliggör även vem som är ansvarar för vad; kommunen, den enskilde eller Kretslopp Sydost.Remissversion av förslag till renhållningsordning finns tillgängligt för granskning på Kretslopp Länk till annan webbplats.
  Sydosts webbplats Länk till annan webbplats. fram till 31 januari 2022.
  Eventuella synpunkter lämnas via webbformuläret på ovanstående länk, senast 31 januari 2022. Efter utställningsperioden värderas och behandlas de inkomna synpunkterna, innan renhållningsordningen kan beslutas av Kretslopp Sydost och därefter antas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.
  Med vänliga hälsningar
  Kretslopp SydostVad betyder det att protokoll anslås?

Sävsjö kommun talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Överklaga beslut

Överklaga beslut som du inte är nöjd med eller beslut som du misstänker har fattats på felaktigt sätt.

Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.